Connect with us

Υπεραστικός Σιδηρόδρομος

Σε δημοπράτηση η ηλεκτροκίνηση στο σιδηροδρομικό τμήμα Λάρισα-Βόλος

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση είναι επίσημα πλέον το πολυαναμενόμενο σιδηροδρομικό έργο για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Λάρισα-Βόλος. Πρόκειται για ένα έργο που με την ολοκλήρωση του θα επιτρέψει τη σύνδεση του Βόλου με τη Θεσσαλονίκη με ηλεκτροκίνητα τρένα, ενώ θα μειώσει και τον απαιτούμενο χρόνο μεταξύ των δύο Θεσσαλικών πόλεων σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η ΕΡΓΟΣΕ το οποίο θα δημοπρατηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2021 ενώ στις 22 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορρών. Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε ποσό με ΦΠΑ 82,89 εκατ.ευρώ (66,84 εκατ.ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 72 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η κατασκευαστική περίοδος είναι περίπου 3 χρόνια. Στόχος είναι μέχρι το 2024 να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Αυτό είναι το πρώτο από μία σειρά έργων που θα προκηρυχθούν μέσα στις 40 επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com, το επόμενο θα είναι το έργο σηματοδότησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, ενώ θα ακολουθήσει το έργο Β`φάσης του σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών. Τον Ιανουάριο εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί και το έργο ολοκλήρωσης και λειτουργίας της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αίγιο-Ρίο, έργο εξαιρετικά μεγάλης σημασίας μιας και θα φέρει το ηλεκτροκίνητο τρένο μία ανάσα από την Πάτρα.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ

Συνοπτικά, το αντικείμενο τού υπό δημοπράτηση έργου αφορά:

— στην κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους, στο τμήμα από την Χ.Θ. 49+184 (πριν από την είσοδο του Σ.Σ. Λατομείου) έως τη Χ.Θ. 59+677 (είσοδος Σ.Σ. Βόλου), προς αντικατάσταση της υπάρχουσας μη λειτουργούσας, μετρικού ή μεικτού εύρους, γραμμής στο ίδιο τμήμα,

— στην πλήρη κατασκευή του συστήματος ηλεκτροκίνησης, που περιλαμβάνει:

– την εναέρια γραμμή επαφής τύπου trolley για 25 kV, 50 Hz και για ταχύτητα μελέτης συστήματος ηλεκτροκίνησης 100 km/h, τις προβλεπόμενες προστασίες καθώς και τον εξοπλισμό για τον τμηματισμό και υποτμηματισμό της, στην μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα – Βόλος, μέσω της νέας παραλλαγής από την Χ.Θ. 49+184 έως τη Χ.Θ. 59+677

– τον Υ/Σ ισχύος έλξης Ριζόμυλου 150kv/25kv/50Hz ισχύος 2Χ15MVA

– το σύστημα τηλεδιοίκησης – τηλεελέγχου της ηλεκτροκίνησης (SCADA) και την ένταξή του στο υφιστάμενο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης,

— στην κατασκευή σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS baseline 3 (x=1)

— στην κατασκευή της δομημένης καλωδίωσης, για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών κατά τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής,

— στην ανακαίνιση – τακτοποίηση μέρους των γραμμών και αλλαγών στους Σ. Στ. Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενίου και Βελεστίνου,

— στην προσαρμογή κτιρίων στους Σ. Στ. Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενίου, Βελεστίνου, Λατομείου και Βόλου, για την κατασκευή τεχνικών δωματίων,

— στην κατασκευή νέας στάσης για επιβατική χρήση στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ., από τη Χ.Θ. 54+480 έως τη Χ.Θ. 54+600 της νέας παραλλαγής, για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων της ΒΙ.ΠΕ.,

— στην κατασκευή δίδυμου οχετού διαστάσεων 2×5μx3μ στην Χ.Θ. 55+422 σε αντικατάσταση υφιστάμενης γέφυρας, αποτελούμενης από απλό μεταλλικό ζεύγμα,

— σε λοιπές εργασίες που αφορούν σε έργα πολ. μηχ. μικρής κλίμακας, στους σταθμούς και την ανοικτή γραμμή (στραγγιστήρια, τάφροι συνεχείας, οχετοί, βαθμιδωτά ρείθρα και το δίκτυο αποστράγγισης του Σταθμού Λατομείου),

— στην αποκατάσταση του παράπλευρου οδικού δικτύου,

— σε λοιπές εργασίες μικρής κλίμακας που αφορούν σε Η/Μ εγκαταστάσεις (π.χ. φωτισμοί, γειώσεις αποβαθρών κ.λπ.) στους σταθμούς,

— στην παροχή ανταλλακτικών για τα συστήματα σηματοδότησης – ηλεκτροκίνησης – τηλεπικοινωνιών,

— στην επαλήθευση CE του υποσυστήματος «υποδομή», για τη νέα παραλλαγή από την Χ.Θ. 49+184 (πριν από την είσοδο του Σ.Σ. Λατομείου) έως τη Χ.Θ. 59+677 (είσοδος Σ.Σ. Βόλου),

— στην επαλήθευση CE των υποσυστημάτων «ενέργεια» και «έλεγχος – χειρισμός και σηματοδότηση», για το σύνολο της γραμμής Λάρισα – Βόλος,

— στην υποβολή τεχνικών φακέλων που θα συνοδεύουν τις ως άνω επαληθεύσεις, βάσει των οποίων η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) θα χορηγήσει την έγκριση θέσης σε λειτουργία των σχετικών υποσυστημάτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία τού ζητηθεί ή και να συμπληρώσει τους υποβληθέντες φακέλους, αν απαιτηθεί από τη Ρ.Α.Σ., χωρίς πρόσθετο κόστος.

Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, και οι όροι εκτέλεσης του έργου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα