Σε δημοπράτηση δύο σημαντικά έργα φυσικού αερίου σε Αν. Μακεδονία και Θράκη

Σε δημοπράτηση είναι και επίσημα δύο σημαντικά έργα για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Με τα έργα αυτά θα αποκτήσουν φυσικό αέριο οι πόλεις της Δράμας, της Ξάνθης, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης. Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΔΕΔΑ.

Το κόστος και των δύο έργων είναι 41,47 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 33,4 εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση των δύο έργων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2020 και στις 15 του ίδιου μήνα θα προχωρήσουμε στην αποσφράγιση των προσφορών για να προκύψουν οι μειοδότες. Τα έργα αναμένεται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών.

Η διάρκεια των δύο έργων καθορίστηκε σε 30 μήνες (2,5 χρόνια) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ μέσω του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020. Η σύμβαση τους θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 50,13 %, και κατά 49,87 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ).

Ταυτότητα των έργων

Στο αντικείμενο του πρώτου έργου που περιλαμβάνει δίκτυα φυσικού αερίου στις περιοχές Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
Μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης,
-εγκατάσταση σταθμών διανομής –οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν δίκτυο- χαμηλής πίεσης,
-κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση σελών παροχής επί του δικτύου,
-κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως τον ρυθμιστή (4 bar),
-εγκατάσταση ρυθμιστών,
-κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar)
-εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής.

Στο αντικείμενο του δεύτερου έργου περιλαμβάνονται δίκτυα φυσικού αερίου στις περιοχές της Δράμας και της Ξάνθης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
-Μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης,
-εγκατάσταση σταθμών διανομής –οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν δίκτυο χαμηλής πίεσης,
-κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar),
-εγκατάσταση σελών παροχής επί του δικτύου,
-κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως τον ρυθμιστή (4 bar),
-εγκατάσταση ρυθμιστών,
-κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος,
-εγκατάσταση μετρητών, για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στις πόλεις της Ξάνθης και της Δράμας