Σε δημοπράτηση αποχετευτικό έργο στα Ιωάννινα

Σε δημοπράτηση είναι τα κατασκευαστικά έργα για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης στα Ιωάννινα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Νεοχωρόπουλου και Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών». Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.).

Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 8 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 6.5 εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί την 28η Δεκεμβρίου 2020 και στις 8 Ιανουαρίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε στις 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020.

Ταυτότητα του Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, στους οικισμούς Νεοχωρόπουλο και Σταυράκι (οικισμοί εντός λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσι, που καταλήγει στη λίμνη Παμβώτιδα).

Στους ως άνω οικισμούς προβλέπονται νέα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων, ενώ τα υφιστάμενα έργα των δικτύων ακαθάρτων ενσωματώνονται στα νέα έργα.

Σε σχέση με τα έργα μεταφοράς, προβλέπεται η κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς, που ξεκινά από την περιοχή του Νεοχωρόπουλου με κατεύθυνση προς Καρδαμίτσια, ο οποίος θα συλλέγει τα λύματα από τους οικισμούς Νεοχωρόπουλο και Σταυάκι, και θα καταλήγει στο υπό κατασκευή αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α2 (Τσιφλικόπουλο).

Για τη μεταφορά των λυμάτων, προβλέπονται 2 αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι 21,5 Κm και των καταθλιπτικών αγωγών 2,35 Κm.

Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 1.550 ιδιωτικών συνδέσεων.

Τα προτεινόμενα με την παρούσα δίκτυα ακαθάρτων έχουν αποδέκτες δίκτυα, τα οποία κατασκευάζονται στο έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. με τίτλο: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δ.Ε. Ιωαννίνων».

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά αντλιοστασίων ακαθάρτων είναι:

Αντλιοστάσιο Β3 Κάτω Μαρμάρων: αριθ. εγκαταστημένων αντλιών: 2, αντλίες σε λειτουργία: 1, ελάχιστη παροχή: 77,60 m3/h, συνολική παροχή αντλιοστασίου: 77,60 m3/h., ελάχιστο μανομετρικό αντλίας: 12,21 m.

Αντλιοστάσιο Β4 Νεοχωρόπουλου: αριθ. εγκαταστημένων αντλιών: 1, αντλίες σε λειτουργία: 2, ελάχιστη παροχή: 48,30 m3/h, συνολική παροχή αντλιοστασίου: 48,30 m3/h, ελάχιστο μανομετρικό αντλίας: 6,79 m.