Ρουμανία: 6,8δισ.ευρώ από την Ε.Ε. για μεγάλα έργα υποδομής την περίοδο 2014-2020

H Ρουμανία αναμένεται να είναι το επόμενο μεγάλο κατασκευαστικό Ελ Ντοράντο της Ευρώπης καθώς μέσα από την περίοδο 2014-2020 έχει εξασφαλίσει 6,8δισ.ευρώ χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για μεγάλα συγκοινωνιακά έργα υποδομής με έμφαση τους αυτοκινητόδρομους και τον σιδηρόδρομο.

Σε συνέχεια των παραπαών σήμερα, η ΕΤΕπ ανακοίνωσε την χορήγηση δανείου 1δισ.ευρώ προκειμέου να υποστηρίξει την αναπτυξιακή προσπάθεια της Βαλκανικής χώρας. Τα κεφάλαια της ΕΤΕπ θα καλύψουν την συμμετοχή της Ρουμανίας στο παραπάνω ποσό που της δίδεται.

Προτεραιότητα στα έργα θα έχουν οι βασικοί συγκοινωνιακοί άξονες ΤΕΝ-Τ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο) ποου περνά μέσα από τη Ρουμανία. Στόχος είναι να δημιουργηθούν βιώσιμες μεταφορές και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα του μπουκαλιού με τις στενώσεις οδικών αξόνων.

Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη πολυτροπικών μεταφορών (συνδυασμένων) και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές με την προώθηση πιο φιλικών στο περιβάλλον μεθόδων (π.χ. ηλεκτροκίνηση στο σιδηρόδρομο). Τα χρήματα θα τα λάβει το Υπουργείο Δημόσιων Οικονομικών και Φορέας Υλοποίησης είναι το Υπουργείο Μεταφορών και οργανισμοί κάτω από αυτό.