Βαγγέλης
Θάνος

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  (ΡΑΕ) την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031 και το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης για την Υπόγεια Αποθήκη  (ΥΑΦΑ) της Νότιας Καβάλας.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα φαίνεται πως η ΡΑΕ,  προτίθεται να δώσει το “πράσινο φως” για την υλοποίηση του έργου χωρίς να περιλαμβάνονται τα συνοδά έργα (δεύτερος αγωγός) τα οποία προβλέπει ο Διαχειριστής.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωση της η Αρχή , τα συνοδά έργα θα επιβαρύνουν το κόστος του έργου και τα τα οφέλη λειτουργίας της ΥΑΦΑ υπερβαίνουν τα κόστη μόνο στην περίπτωση του σεναρίου μερικής επαύξησης του Συστήματος.

Η θέση της ΡΑΕ για τα παραπάνω, στηρίζεται στα αποτελέσματα της Μελέτης Υδραυλικών Προσομοιώσεων του ΔΕΣΦΑ.

Ασυμβατότητα με υδρογόνο

Πιο συγκεκριμένα, στο υπό διαβούλευση κείμενο της , η ΡΑΕ αναφέρει πως το κόστος των 422 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την κατασκευή αγωγού ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά υδρογόνου. Καθώς η ΡΑΕ, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, θα απαιτεί στο εξής όλοι οι νέοι αγωγοί που κατασκευάζονται, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ΥΑΦΑ Καβάλας,  να είναι «hydrogen-ready», το κόστος της επαύξησης θα είναι τελικά μεγαλύτερο των 422 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η εκτίμηση αυτή κρίνεται συντηρητική, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες τιμές χάλυβα και λοιπών πρώτων υλών

Αύξηση κόστους

Επιπλέον, η ΡΑΕ σημειώνει πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, ο διαχειριστής της αποθήκης δεν θα έχει πρόσβαση στις επίγειες (onshore) εγκαταστάσεις (περιοχή ΣΙΓΜΑ), οπότε θα χρειαστεί επιπλέον επένδυση σε νέα κτίρια και εξοπλισμό onshore εγκαταστάσεων. Αυτό αυξάνει το εκτιμώμενο κόστος της αποθήκης στα 293 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα , κατόπιν επιθεώρησης των γεωτρήσεων SK-3B και SK-4, η οποία έλαβε χώρα από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) στις 25/05/2021, οι εν λόγω γεωτρήσεις δεν κρίνονται κατάλληλες για μελλοντική χρήση υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου λόγω της ηλικίας τους και της εκτιμώμενης διάβρωσης του κελύφους.

Με βάση, λοιπόν, τα διαθέσιμα δεδομένα, ως μοναδική μακροπρόθεσμη ενδεδειγμένη λύση θεωρείται η οριστική σφράγιση και εγκατάλειψη των γεωτρήσεων αυτών πριν την έναρξη λειτουργίας της ΥΑΦΑ.

Δεδομένης της ανάγκης για την οριστική σφράγιση των γεωτρήσεων SK-3B και SK-4, και τη διάνοιξη (drilling) πέντε νέων γεωτρήσεων, το εκτιμώμενο κόστος εγκατάστασης της ΥΑΦΑ αναπροσαρμόζεται στα 314 εκατομμύρια ευρώ .

Τέλος , εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της μελέτης του ΔΕΣΦΑ για την αναγωγή του κόστους της ΥΑΦΑ σε τιμές 2021, προκύπτει κόστος επένδυσης – ανηγμένο σε τιμές 2021 – 311 εκατομμύρια ευρώ.

Κανονισμός τιμολόγησης έργου

Σχετικά με τον κανονισμό τιμολόγησης του έργου , η ΡΑΕ συμπεραίνει πως το συνολικό κοινωνικό όφελος από τη λειτουργία της ΥΑΦΑ υπερβαίνει το κόστος. Επομένως η κατασκευή κρίνεται ωφέλιμη.

Η ΥΑΦΑ εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας στην πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση. Για αυτό και το ποσοστό κοινωνικοποίησης (ανάκτηση κόστους από την εσωτερική αγορά) του έργου θα φτάνει το 50% .

Τέλος η Αρχή στην ανακοίνωση της αναφέρει, πως τυχόν υπολειπόμενο χρηματοδοτικό κενό (financial gap) δύναται να καλυφθεί από την Πολιτεία.

Παράλληλα καθίσταται επιβεβλημένη η αναζήτηση από τον Διαχειριστή ενίσχυσης από Ευρωπαϊκούς πόρους. Έτσι θα απομειώνεται η επιβάρυνση των καταναλωτών αλλά και θα συμβαδίζει η ανάπτυξη του συστήματος με την Εθνική Ενεργειακή πολιτική, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την ενεργειακή μετάβαση και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις βιώσιμες επενδύσεις.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV