Newsroom

Πράσινο φως άναψε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μονάδα αποθήκευσης ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ έδωσε έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΑΗΕ) με χρήση συσσωρευτών, ονομαστικής ισχύος 150MW και χωρητικότητας 600MWh και των συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού.

Το πρότζεκτ σχεδιάζεται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο Δήμο Τρίπολης, στη θέση “Τσιοκάνα”.

Το έργο

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, στον οποίο η εισερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα μετατρέπεται σε χημική για την προσωρινή αποθήκευση της σε αποθηκευτικές μονάδες (μπαταρίες) και σε επόμενο χρόνο θα μετατρέπεται εκ νέου σε ηλεκτρική για την επανατροφοδότηση του συστήματος με την αποθηκευμένη ενέργεια. Η συνολική ισχύς ηλεκτροπαραγωγής του αποθηκευτικού σταθμού (εγγυημένη αποδιδόμενη ισχύς – διαδικασία εκφόρτισης) θα είναι 150MW και η αντίστοιχη ισχύς φόρτισης θα είναι ίση με 150MW, ενώ η συνολική αποθηκευτική ικανότητα του συστήματος των συσσωρευτών θα είναι 600MWh. Η διασύνδεσή του με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 150KV θα γίνεται μέσω υποσταθμού ανύψωσης της Μέσης Τάσης σε Υψηλή Τάση, ο οποίος θα κατασκευαστεί εντός των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης. Η συνολική έκταση του γηπέδου εγκατάστασης του έργου ανέρχεται σε 93.882,82 τ.μ.

Ο σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΑΗΕ) θα αποτελείται από ενενήντα έξι (96) συγκροτήματα μπαταριών ή συστοιχίες μπαταριών εγκατεστημένης χωρητικότητας 6.709 KWh έκαστο (7.488 cells X 0,896 KWh). Αναλυτικότερα, το κάθε συγκρότημα μπαταριών θα περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) battery racks, χωρητικότητας 372,7 KWh/rack. Κάθε rack αποτελείται από είκοσι έξι (26) packs, έκαστο χωρητικότητας 14,33 KWh, αποτελούμενο από δεκαέξι (16) στοιχεία (cells) των 896 Wh. Οι συσσωρευτές θα είναι τύπου λιθίου – φωσφορικού σιδήρου (LFP ή LiFePO4). Κάθε συγκρότημα θα είναι εγκατεστημένο σε δύο (2) containers 40 ft, διαστάσεων 12,192μ Χ 2,896μ Χ 2,438μ έκαστο. Επιπλέον, ο σταθμός θα διαθέτει ενενήντα έξι (96) μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (DC/AC), ισχύος 1,725 MVA έκαστος, οι οποίοι διαχειρίζονται συστοιχίες μπαταριών 4h και είκοσι τέσσερις (24) μετασχηματιστές ισχύος (Χ.Τ./Μ.Τ.) 6,9 MVA έκαστος. Οι μετατροπείς συνδέονται ανά τέσσερις (4) σε μετασχηματιστές (Μ/Σ) 0,69/33 ΚV για την ανύψωση της τάσης στο επίπεδο των 33 ΚV και εξυπηρετούνται από μία υπόγεια καλωδιακή γραμμή 33 ΚV. Οι έξι (6) αναχωρήσεις της υπόγειας καλωδιακής γραμμής των 33 ΚV θα καταλήγουν στον υποσταθμό ανύψωσης Μ.Τ/Υ.Τ (33/150 ΚV) και μέσω αυτού θα συνδεθεί ο ΣΗΑΗΕ με την υπάρχουσα εναέρια γραμμή μεταφοράς 150 ΚV διπλού κυκλώματος, η οποία διέρχεται εντός του γηπέδου του σταθμού.

Τα έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση του υπό μελέτη έργου είναι επιγραμματικά τα εξής:
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (χωματουργικές εργασίες για την εξομάλυνση του εδάφους όπου είναι απαραίτητο, οι αναγκαίες ενισχύσεις, οι σκυροδετήσεις για τις βάσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού κλπ).

• Διάνοιξη υπογείων τάφρων διέλευσης καλωδίων και γειώσεων και επανεπίχωση αυτών με προϊόντα εκσκαφής και προϊόντα λατομείου. Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου διανομής Μ.Τ. είναι 2.910μ. και αποτελείται από τις έξι (6) καλωδιακές γραμμές 33 ΚV που καταλήγουν στον υποσταθμό 33/150 ΚV.

• Εγκατάσταση εξοπλισμού του έργου (συγκρότημα συσσωρευτών, προκατασκευασμένοι οικίσκοι, μετατροπείς DC/AC κ.λπ.)

• Εγκατάσταση κτιρίου αντλιοστασίου περίπου 10,5 τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει υπέργεια δεξαμενή ύδρευσης και πυρόσβεσης χωρητικότητας περίπου 20 κ.μ. και χώρο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (ΗΖ).

• Εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου εμβαδού 275 τ.μ, εντός του οποίου θα βρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος για την τοποθέτηση του συστήματος ελέγχου, διαχείρισης και εποπτείας του σταθμού σε πραγματικό χρόνο, λοιπό εξοπλισμό που θα διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και ενσωμάτωση στο σύστημα SCADA και αυτομάτου Ρύθμισης της Παραγωγής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), χώρος για το προσωπικό του σταθμού και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, τουαλέτες κ.λπ.)καθώς και χώροι τους οποίους απαιτεί ο ΑΔΜΗΕ για τα συστήματα δικής του αρμοδιότητας.

• Εγκαταστάσεις ψύξης, θέρμανσης, αερισμού
• Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας, συναγερμού και πυρόσβεσης περιβάλλοντος χώρου, συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, συστήματος υπαίθριου και περιμετρικού φωτισμού
• Ανέγερση του κτιρίου του Υποσταθμού ανύψωσης Μ.Τ./Υ.Τ (33/150KV)
• Κατασκευή περίφραξης και εγκατάσταση πόρτας εισόδου

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV