Κατερίνα
Παναγέα

Το “πράσινο φως” έλαβε νέο αιολικό στην Ορεστιάδα.

Συγκεκριμένα, δόθηκε Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 129,8 MW στη θέση “ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ” με τα συνοδά έργα αυτού (οδοποιία, εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο) στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης».

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Περιγραφή του έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 129,8 MW στη θέση “ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ”, με τα συνοδά έργα αυτού, στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Το αιολικό πάρκο θα αποτελείται από δεκαεννέα (19) Α/Γ τύπου VESTAS V162, εκ των οποίων οι επτά (7) θα είναι ονομαστικής ισχύος 6,2 MW έκαστη, και οι δώδεκα (12) θα είναι ονομαστικής ισχύος 7,2 MW έκαστη. Το σύνολο των Α/Γ του έργου θα έχουν ύψος πυλώνα 149 m, διάμετρο πτερωτής 162 m και συνολικό ύψος: 81 + 149 = 230 m.

Στις θέσεις θεμελίωσης των Α/Γ οι εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση των πλατειών ανέγερσης, είναι :

  • εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες για την κατασκευή της επιθυμητής πλατείας διαστάσεως 27 m x 36 m
  • κατασκευή άξονα ανέγερσης γερανού μήκους 125 m και πλάτους 10 m (εντός τoυ δρόμου προσέγγισης της Α/Γ, όπου αυτό είναι εφικτό).
  • κατασκευή του χώρου εγκατάστασης του γερανού για την ανέγερση των ανεμογεννητριών (εντός της πλατείας) διαστάσεων 21 m x 27 m με κλίση 0% με συμπυκνωμένη στρώση έδρασης οδοστρώματος σε ποσοστό 100% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor.
  • διαμόρφωση πλατείας αποθήκευσης ενός πτερυγίου διαστάσεων 5 m x 87 m για την Α/Γ 3 που θα κατασκευαστεί με μέθοδο συναρμολόγησης “just in time” και λαμβάνοντας υπόψιν την χρήση τηλεσκοπικού γερανού. Στις υπόλοιπες 18 Α/Γ θα διαμορφωθεί επιπλέον χώρος (πλατεία) διαστάσεων 20 m x 87 m για την εναπόθεση των πτερυγίων και χώρος (πλατεία) διαστάσεων 19 m x 61,5 m για την εναπόθεση των τμημάτων του πύργου.

Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΑΣΠΗΕ αφορούν στην υπόγεια σύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους, μέσω της κατασκευής υπόγειας όδευσης γραμμής Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) (33kV). Η διασύνδεση των Α/Γ θα καταλήγει σε κέντρο ελέγχου, για τις ανάγκες του οποίου θα διαμορφωθεί χώρος 25 m x 25 m και θα γίνει εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων οικίσκων – τύπου ISOBOX, σε συγκεκριμένη θέση εντός του γηπέδου του ΑΣΠΗΕ.

Από το κέντρο ελέγχου θα ξεκινάει υπόγεια όδευση γραμμής Μ.Τ. (33kV) και θα καταλήγει στον υφιστάμενο υποσταθμό (Υ/Σ) Ορεστιάδας. Η προτεινόμενη υπόγεια γραμμή μέσης τάσης 33kV της διασύνδεσης, θα είναι συνολικού μήκους περίπου 36,24 km και θα κατασκευαστεί εντός του ερείσματος των υφιστάμενων δρόμων.

Στα συνοδά έργα πρόσβασης περιλαμβάνονται η διαμόρφωση τμημάτων της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης στον ΑΣΠΗΕ και η διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης για την προσέγγιση στις θέσεις εγκατάστασης κάθε Α/Γ.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV