Θοδωρής
Κολοκυθάς

Προς υλοποίηση οδεύει ακόμα ένα έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κιλκίς.

Πρόκειται για το έργο εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 969 kWe στην Τ.Κ. Αξιοχωρίου του Δήμου Παιονίας στο Κιλκίς.

Το έργο έλαβε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οδεύει προς υλοποίηση.

Φορέας υλοποίησης του project είναι η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

Ταυτότητα του Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής εγκατεστημένης ισχύος 969,00 kW, με καύση βιορευστών (φυτικών ελαίων προερχόμενων από ενεργειακές καλλιέργειες).

Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ. αριθ. 327 κληροτεμάχιο του αγροκτήματος Αξιοχωρίου, της ΤΚ Αξιοχωρίου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εμβαδού 9.007,00τμ.

Το γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και απέχει σε ευθεία απόσταση περίπου 1.058 m ανατολικά του οικισμού Αξιοχωρίου. Συνορεύει βόρεια με ασφαλτοστρωμένη δημοτική οδό πλάτους 16 m, νότια με κοινόχρηστη δημοτική οδό πλάτους 8 m, δυτικά και ανατολικά με γειτονικά αγροτεμάχια.

Το προτεινόμενο έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιορευστών, θα έχει συνολική μέγιστη ισχύ 969,00 kW. Θα χρησιμοποιηθεί ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος της εταιρείας ΜΑΝ αποτελούμενο από μία εμβολοφόρο μονάδα εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) και μία μηχανή ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας σύμφωνα με τους όρους του αρμόδιου διαχειριστή.

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους υποσυστήματα :
– Ένα (1) Η/Ζ αποτελούμενο από μία εμβολοφόρο μονάδα εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) με μία μηχανή ηλεκτροπαραγωγής.
– Πίνακας Χ.Τ.
– Φίλτρα καυσίμου.
– Αναλυτής – Επιτηρητής Αερίων Ρύπων.
– Δεξαμενές αποθήκευσης βιορευστών.
– Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 0,4kV/20kV.
– Πύργο ψύξης παραγόμενης θερμικής ενέργειας.

Η λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής θα είναι συνεχής και εκτιμάται ότι θα ανέρχεται περίπου σε 8.760 ώρες ετησίως. Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο της Δ.Ε.Η., για προγραμματισμένο χρόνο λειτουργίας 8.760h ετησίως και λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 8,488 GWh ετησίως.

Φάσεις Κατασκευής

Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:

• Έργα πολιτικού μηχανικού (κατασκευή κτιρίου στέγασης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και βοηθητικών διατάξεων).
• Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, δεξαμενές αποθήκευσης πρώτης ύλης, μετασχηματιστής, πίνακες διανομής, αυτοματισμοί, συσκευές ελέγχου και παρακολούθησης, σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας) και έργα διασύνδεσης με το δίκτυο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαχειριστή του δικτύου.
• Διασύνδεση σταθμού με το ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
• Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας.
• Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος (τελική διαμόρφωση χώρου σταθμού, δενδροφύτευση, περίφραξη, φωτισμός κ.λπ.).

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας, η προμήθεια των βιορευστών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βυτιοφόρα οχήματα, τα οποία και θα αποθηκεύονται σε μεταλλικές δεξαμενές διπλού τοιχώματος. Στη συνέχεια το βιορευστό, θα μεταφέρεται από τις αποθηκευτικές δεξαμενές, με τη βοήθεια αντλίας μεταφοράς υγρού, στο δοχείο ημερήσιας τροφοδοσίας του κινητήρα. Η ΜΕΚ που θα χρησιμοποιηθεί στο Η/Ζ του εξεταζόμενου έργου, είναι σχεδιασμένη να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή την καύση βιορευστών. Στην έξοδο της ηλεκτρογεννήτριας τοποθετείται κατάλληλος μετασχηματιστής για την ανύψωση της τάσης στα 20 kV και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στο Δίκτυο.

Δε θα γίνεται αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες, αλλά η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο. Τον τύπο του μετρητικού εξοπλισμού θα τον ορίσει ο διαχειριστής του Δικτύου, σύμφωνα με του όρους της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του παραγωγού. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών, θα διαθέτει επίσης αντικεραυνική προστασία και θεμελιακή γείωση.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV