Connect with us

Ύδρευση - Αποχέτευση

Προς υλοποίηση έργα ύψους 22 εκατ.ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης Σερρών

Δημοσιεύθηκε

στις

Την έγκριση ενός καινοτόμου και πρωτοποριακού έργου για τον τομέα της ύδρευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη , με δεδομένη την πλήρη γεωγραφική κάλυψη σε επίπεδο δήμου , συνολικού προϋπολογισμού 22.192.000,00 € υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και του Δημάρχου Σερρών Αλέξανδρου Χρυσάφη.

Η ένταξη του έργου RESTRICTION, NON PRICEED WATER, THROUGH REPLACEMENT OF HYDROMETERS WITH A NEW AMR TYPE, WITH THE COMPLETION OF SERRES WATER SUPPLY AND SINGLE MANAGEMENT IN SKOUTAREOS, AG. ELENIS, KONSTANTINATOU & PEPONIA MUNICIPALITY OF SERRES στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ της ΔΕΥΑ Σερρών χωρίζεται σε τρία υποέργα:

1. Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων με νέα, τύπου AMR, εντός νέων φρεατίων και σε νέους συλλέκτες οικοδομών, για τον περιορισμό του μη Τιμολογημένου νερού, στην ΔΕΥΑ Σερρών, προϋπολογισμού 16.417.000,00 €
2. Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς, προϋπολογισμού 3.605.000,00 €
3. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Σερρών, προϋπολογισμού 2.170.000,00 €

Το 1ο υποέργο, θα είναι το πρώτο που θα υλοποιηθεί σε επίπεδο Χώρας και Ευρώπης για το σύνολο του Δήμου. Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καινοτόμο και θα λειτουργήσει πιλοτικά για όλη την Ε.Ε. Με το παραπάνω υποέργο αντικαθίστανται το σύνολο των υδρομέτρων της ΔΕΥΑ Σερρών με σκοπό την μείωση του μη τιμολογούμενου νερού, την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων, την ορθολογικότερη τιμολόγηση των δημοτών και τα πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την αντικατάσταση των νέων τύπων υδρομέτρων τεχνολογίας AMR. Η αντικατάσταση των υδρομέτρων με νέα τύπου AMR και η ταυτόχρονη αντικατάσταση και κατασκευή νέων δικτύων, θα περιορίσουν τις πραγματικές απώλειες κατά 35,65% και τις φαινόμενες απώλειες κατά 18,07%, με αποτέλεσμα να υπάρξει η δυνατότητα ανάκτησης 622.147 Μ3 νερού σε ετήσια βάση.

Τα υποέργα 2 και 3, αφορούν δράσεις της ΔΕΥΑ που συμβάλλουν καθοριστικά στην πλήρη επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης στις περιοχές παρέμβασης, όπου κατασκευάζονται και αντικαθίστανται αγωγοί συνολικού μήκους 61.160 μέτρων διαφόρων διατομών.

Αναλυτικά με την ολοκλήρωση του 2ου υποέργου η διασύνδεση των εξωτερικών υδραγωγείων των ΤΚ Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς, η ανόρυξη μιας νέας γεώτρησης και η κατασκευή μιας νέας κεντρικής δεξαμενής, θα συμβάλλει καταλυτικά στην ενιαία διαχείριση του πόσιμου νερού για τις παραπάνω ΤΚ, αντιμετωπίζοντας το σύνολο των ΤΚ ως ενιαίο πυρήνα όπως το master plan της επιχείρησης ορίζει.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση του 3ου υποέργου, θα υπάρξει καταλυτική συμβολή στην καλύτερη με βελτιστοποίηση του τρόπου υδροδότησης περιοχών και με την δημιουργία και ολοκλήρωση νέων υδραυλικών βρόγχων, που θα επιφέρουν καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Η ΔΕΥΑ Σερρών εξυπηρετεί περί τις 105.000 κατοίκους σε καθημερινή βάση και με την προτεινόμενη πράξη θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αξιολόγησης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και να παρακολουθεί τις απώλειες νερού ώστε να εντοπίζει τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν προβλήματα απωλειών νερού και να τις αντιμετωπίζει. Επίσης η ΔΕΥΑ Σερρών θα μπορεί να προβλέπει με αξιοπιστία τη ζήτηση νερού από τους καταναλωτές και να προγραμματίζει καλύτερα τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

Τέλος η ΔΕΥΑ Σερρών θα εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους αφού η ποσότητα του νερού που θα αντλείται θα είναι μικρότερη και κατ’ επέκταση οι δαπάνες άντλησης, επεξεργασίας, διανομής του νερού θα είναι μειωμένες. Οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα νερού και γενικότερα καλύτερες υπηρεσίες παροχής νερού, αφού η ποιότητα του νερού δεν θα υποβαθμίζεται λόγω παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης. Τέλος υπάρχουν περιβαλλοντικά οφέλη αφού οι υδατικοί πόροι απόληψης νερού θα προστατευθούν αφού οι απολήψιμες ποσότητες θα μειωθούν.

Ένα πρωτοποριακό καινοτόμο έργο σε Ελλάδα και Ευρώπη

Όλη η ανωτέρω διαδικασία σε επίπεδο Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανωτέρω παραμέτρους, είναι από μόνο του πρωτοποριακό έργο και είναι καινοτόμο γιατί ο Δήμος Σερρών θα είναι ο πρώτος Ελληνικός, αλλά και Ευρωπαϊκός Δήμος που θα αυτοματοποιήσει το εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο στο σύνολό του σε επίπεδο Δήμου, γιατί θα επιτευχθεί διασύνδεση του με το εγκατεστημένο στην επιχείρηση σύστημα GIS, θα συνδεθούν και θα επιμερισθούν όλα τα υδρόμετρα με τις αντίστοιχες υδραυλικές ζώνες και θα υπάρχει εξαγωγή αποτελεσμάτων – δεικτών της IWA, συμπεριλαμβανομένου και του δείκτη ILI, όχι μόνο στο σύνολο του δικτύου, αλλά και για κάθε υδραυλική ζώνη ξεχωριστά.

Τέλος η εγκατάσταση Μονάδας Ασύρματης Συλλογής Δεδομένων (Μ.Α.Σ.Δ.) (Gateway), που θα συλλέγει τα δεδομένα των μετρητών και θα τα προωθεί μέσω της τεχνολογίας LoRa ως LPWAN, ως τεχνολογία ραδιοεπικοινωνίας (θα εγκατασταθούν 100 μονάδες) θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και από τον Δήμο Σερρών για διάφορες δράσεις και ειδικότερα:
1. για διαχείριση του στόλου οχημάτων του συνόλου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, όπου θα παρέχονται οφέλη όπως:
1.1. Η απεικόνιση του οχήματος σε πραγματικό χρόνο
1.2. Η προστασία κατά κλοπής και η δυνατότητα απομακρυσμένης απενεργοποίησης του οχήματος.
1.3. Ο προκαθορισμός καλύτερης διαδρομής για εξυπηρέτηση των δημοτών.
1.4. Η μείωση εξόδων του οχήματος, λόγω του γεγονότος ότι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση άνω του 15% από την χρήση του συστήματος.
1.5. Η προστασία του οχήματος, του οδηγού, αλλά και των φορτίων που μεταφέρει.
1.6. Ο έλεγχος επί των μηχανικών σημείων του αυτοκινήτου, όπως το ψυγείο, ενημέρωση για συντήρηση, αλλαγή λαδιών, ΚΤΕΟ, διάφορα έξοδα κλπ.
1.7. Τα στατιστικά για τον δείκτη κατανάλωσης καυσίμων.
1.8. Ο συναγερμός σε περίπτωση παραβίασης τάπας ρεζερβουάρ.
1.9. Ο υπολογισμός ωρών λειτουργίας μηχανημάτων και ωρών εργασίας.
1.10.Η σύνδεση με μονάδα Can – Bus για πληροφορίες από τον εγκέφαλο του συστήματος.
1.11.Η μέτρηση θερμοκρασίας με χρήση αισθητήρων.
1.12.Η μέτρηση ροής υγρών με χρήση αισθητήρων.
1.13.Η μέτρηση ροής καυσίμου με χρήση αισθητήρων.
1.14.Η αποστολή δεδομένων με υψηλές ταχύτητες.
1.15.Η χρήση κουμπιού πανικού, η μεγάλη ακρίβεια του στίγματος, καθώς και η δωρεάν περιαγωγή.
2. Η εποπτεία και η παρακολούθηση των κάδων αποκομιδής σε επίπεδο Δήμου
3. Η εποπτεία αδέσποτων ζώων ή και η εύρεση σε περίπτωση απώλειας, οικόσιτων ζώων (σκύλοι, γάτες κλπ), σε απόλυτη συνεργασία με το Κυνοκομείο Σερρών
4. Η παρακολούθηση και εποπτεία πλημμυρικών φαινομένων σε επίπεδο Δήμου, όπου μέσω διαφόρων συστημάτων προειδοποίησης θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης και παρακολούθησης από τους φορείς και η ενημέρωση των δημοτών μέσω SMS.
5. Η παρακολούθηση και εποπτεία σε θέματα πρόληψης, πυρκαγιών, όπου θα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης προς δημότες και από δημότες από τους φορείς του Δήμου
6. Η αμφίδρομη επικοινωνία με λήψη πληροφοριών, αλλά και διαβίβαση προς την υπηρεσία για θέματα:
6.1. Διαρροών δικτύου ύδρευσης
6.2. Λήψης πληροφοριών για την κατανάλωση νερού και την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε επίπεδο ημέρας
6.3. Λήψης λογαριασμών νερού
6.4. Πληρωμής λογαριασμών νερού
6.5. Λήψης αποστολής ενδείξεων από απόσταση από την πλευρά του δημότη
6.6. Επικοινωνίας με τον Δήμο για γνωστοποίηση θεμάτων καθαριότητας, φωτισμού κλπ από του δημότες στις αρμόδιες αρχές
και πολλά άλλα έξυπνα συστήματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλυτερεύσουν την ζωή των δημοτών, σε όλα τα επίπεδα που απαιτείται η επικοινωνία και η συνεργασία με τον Δήμο, την ΔΕΥΑ και τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Σερρών.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα