Νίκος
Καραγιάννης

Σε πορεία δημοπράτησης περνά το μεγάλο έργο για το Φράγμα Τσικνιά στη Λέσβο. Το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και πλέον περνά σε φάση υλοποίησης. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το κόστος των έργων έχει προϋπολογισμό 107 εκατ. ευρώ ενώ επιπλέον 9 εκατ. ευρώ έχουν υπολογιστεί για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις. Σύνολο είναι 116 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Στο υπουργείο ΥΠΟΜΕ η προετοιμασία για το έργο έχει ξεκινήσει ήδη από το 2021 με τις μελέτες να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν ενεργοποιηθεί οι απαλλοτριώσεις. Η δημοπράτηση του έργου εκτιμάται για το επόμενο διάστημα και όπως αναφέρεται μέσα στο τελευταιο τετράμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η σύμβαση του έργου θα μπορέσει να έχει υπογραφεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2025.

Με τα έργα πρώτης φάσης το Φράγμα Τσικνιά θα υδροδοτήσει την πόλη της Μυτιλήνης και τα χωριά που είναι κοντά στον ταμιευτήρα και συγκεκριμένα η Καλλονή και τα γύρω χωριά, καθώς και η Αγία Παρασκευή. Στη συνέχεια θα επεκταθεί η υδροδότηση στον Πολίχνιτο και τα γύρω χωριά, καθώς και στα χωριά της Γέρας και μετά θα υδροδοτηθούν τα χωριά προς το βόρειο μέρος του νησιού.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα πιο κάτω έργα που περιγράφονται συνοπτικά:

1.1 Φράγμα Τσικνιά.

Το φράγμα προβλέπεται πάνω στον χείμαρρο Τσικνιά. Η λεκάνη απορροής που αποστραγγίζεται από τον χείμαρρο Τσικνιά έχει εμβαδόν περίπου 85,94 Km2. Το φράγμα Τσικνιά προβλέπεται να κατασκευαστεί σε υψόμετρο +62,00m, είναι χωμάτινο ύψους 39,00m από την κοίτη του (49,00m από τη θεμελίωση). Η ωφέλιμη χωρητικότητα του ταμιευτήρα του είναι 12.500.000m3.

1.2 Έργα υδροληψίας

Τα έργα υδροληψίας από το φράγμα Τσικνιά και έργα μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ). Το φράγμα Τσικνιά
τροφοδοτεί τις ΕΕΝ μέσω αγωγού προσαγωγής Φ700χλσ., το πρώτο τμήμα του οποίου (μήκους 645μ.) διέρχεται από τη σήραγγα υδροληψίας.

1.3 Έργα ΕΕΝ

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) βρίσκονται σε γήπεδο εμβαδού 44 στρεμ. περίπου (διαμορφώνεται έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τη συνολική ανάπτυξη των έργων του τελικού σταδίου Α2).

Η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός των ΕΕΝ αφορά στο σύνολο των εγκαταστάσεων για την πλήρη δυναμικότητά τους, 48.000 m3/ημ. Ο σχεδιασμός προτείνεται έτσι ώστε να επιτρέπει τη σταδιακή εκτέλεσή των έργων ανάλογα με τις απαιτήσεις υδροδότησης των κατάντη οικισμών (Α1 στάδιο – 24.000 m3/ημ και Α2 στάδιο – 48.000 m3/ημ). Εντός του γηπέδου των ΕΕΝ κατασκευάζεται το αντλιοστάσιο Α1.

1.4 Έργα μεταφοράς κατάντη των ΕΕΝ.

• Έργα μεταφοράς από τις ΕΕΝ στη δεξαμενή φόρτισης των δικτύων (κεντρική ΔΦ1).
• Έργα Υδραγωγείου από την ΕΕΝ προς τους εξυπηρετούμενους οικισμούς:
– Έργα μεταφοράς του επεξεργασμένου νερού από την ΕΕΝ προς την Αγία Παρασκευή, την Καλλονή και την πόλη της Μυτιλήνης  (υδροδοτούμενοι οικισμοί α’ φάσης).
– Δεξαμενές αποθήκευσης και ρύθμισης, με τις οποίες θα γίνεται αποθήκευση – ρύθμιση των εισερχομένων παροχών και σύνδεση με το φορέα χρήσης των έργων.
– Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1, το οποίο υδροδοτεί, τη δεξαμενή φόρτισης ΔΦ1 του κεντρικού αγωγού προς Μυτιλήνη, τη νέα δεξαμενή Αγ.Παρασκευής και τη νέα δεξαμενή Καλλονής.

1.5 Έργα οδοποιίας εξυπηρέτησης των έργων.

Για την εξυπηρέτηση τόσο των εργασιών κατασκευής όσο και για τη λειτουργία των έργων προβλέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων ή η βελτίωση
υφιστάμενων οδών πρόσβασης στις θέσεις των έργων. Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση υφιστάμενων οδών οι οποίες πρόκειται να κατακλυστούν από τον ταμιευτήρα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn