Βαγγέλης
Θάνος

Την περιβαλλοντική έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 διαμορφώνεται βάσει του νέου αναπτυξιακού πλαισίου της χώρας, με κεντρικό άξονα σχεδιασμού τον Στόχο Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027, για μια «πιο πράσινη Ευρώπη». Στόχος που θα επιτευχθεί μέσα από την προώθηση της δίκαιης μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι:

1. Ενεργειακή απόδοση – Προώθηση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές
2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
3. Αστική αναζωογόνηση
4. Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων – Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
5. Προστασία βιοποικιλότητας
6. Τεχνική Βοήθεια

Η ολοκληρωμένη μέριμνα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσει οριζόντια απαίτηση κατά τις διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Για το σκοπό αυτό, η Αρχή Σχεδιασμού, στο πλαίσιο του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος, οφείλει να διασφαλίζει ότι οι δράσεις του προγράμματος θα χαρακτηρίζονται από επαρκή περιβαλλοντική συμβατότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται πως για την προβλεπόμενη υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο εθνικός κλιματικός νόμος, όπως επίσης και οι περιφερειακές και εθνικές δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή, σε ότι αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Προϋποθέσεις νέων επενδύσεων

Τα κτίρια των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στο μέγιστο εφικτό βαθμό, στις αρχές της πράσινης δόμησης, της ελαχιστοποιημένης κατανάλωσης ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

Για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, οι επενδύσεις εντός ή στην περίμετρο αστικών περιοχών θα πρέπει να ενσωματώνουν μέτρα για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση χρήση μέσων συλλογικής μετακίνησης, ποδηλάτου και άλλων τρόπων μετακίνησης που διακρίνονται από φιλικότητα προς το περιβάλλον, όπως η ηλεκτροκίνηση.

Για την προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης σε νησιωτικές περιοχές υψηλών τουριστικών ροών, στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να επιδιώκεται παράλληλη και ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διατηρώντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική δομή και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η τουριστική ανάπτυξη να προσαρμόζεται στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τέλος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ , κατά την εφαρμογή του το πρόγραμμα οφείλει να αναπτύξει σύστημα καταγραφής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του προγράμματος, θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που θα καταγράφονται κατά την επιχειρησιακή παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος, με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού.

Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων θα πραγματοποιείται στην αρχή κάθε έτους από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος και τα αποτελέσματα θα αποτυπώνονται σε έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η οποία θα δημοσιοποιείται με ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Σχεδιασμού, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για το περιεχόμενο της έκθεσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV