Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Προκήρυξη πρόσκληση ΤΑΙΠΕΔ σύναψης Συμφωνιών – Πλαισίου Στρατηγικών Έργων Υποδομής

Δημοσιεύθηκε

στις

Έργα Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ για να προχωρήσει σε σύναψη Συμφωνιών – Πλαίσιο που αφορά υπηρεσίες προετοιμασίας για την υλοποίηση των λεγόμενων Στρατηγικών Έργων υποδομής.

Αρμόδια για αυτά τα έργα είναι η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή αλλιώς PPF

Το κύριο ζητούμενο στην ανακοίνωση του ταμείου είναι η εύρεση έμπειρων συμβούλων για την υλοποίηση των έργων υψηλής προτεραιότητας.

Η σύμαβση θα είναι 10 εκατ. ευρώ και θα χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Το πρώτο θα αφορά χρηματοοικονομικά και υπηρεσίες διαχείρισης έργων και νομικούς συμβούλους, συμβούλους σχεδιασμού και θέματα πληροφόρησης.

Το δεύτερο τμήμα αφορά τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικού ελέγχου.

Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του συμβούλου πλαισίου, θα καλείται να παράσχει φορολογικές, νομικές, τεχνικές υπηρεσίες και αναλύσεις έργων ESG και αν τα έργα πληρούν τα κριτήρια αυτά μέσω μελετών, περιβαλλοντικών και άλλων.

Έχει ήδη ορισθεί ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής η οποία είναι η 25η Φεβρουαρίου 2022 ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Ο προϋπολογισμός για τις πρόσθετες υπηρεσίες δεν θα ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ τα οποία θα δοθούν αναλογικά στα δύο τμήματα των συμβάσεων που μεταφράζεται σε 4,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο και 500.000 για το δεύτερο.

Η εκτιμώμενη αξία στο σύνολό της χωρίς το ΦΠΑ σε αυτό το πλαίσιο εκτιμάται στα 15 εκατ. ευρώ.

Το ΤΑΙΠΕΔ δημιούργησε την ανεξάρτητη μονάδα PPF δηλαδή Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με σκοπό την πιο γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και της υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Η δημιουργία του μηχανισμού “Συμφωνίας-Πλαισίου” στην οποία προσανατολίζεται το ΤΑΙΠΕΔ έχει ως σκοπό την πιο αποδοτική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του PPF μέσω της παροχής νομικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών σε ότι αφορά τις αναθέσεις και εκτελέσεις των συμβάσεων ΣΔΙΤ ή και των δημοσίων έργων ή και τα καθήκοντα ανεξάρτητου ελεγκτή για τα οποία έχει οριστεί αρμόδιο το ΤΑΙΠΕΔ.

Το πρώτο τμήμα ή αλλιώς Lot1 αφορά οικονομικές, νομικές και τεχνικές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με έργα ΣΔΙΤ ή και δημόσια έργα αλλά και υπηρεσίες μέτρων κρατικής ενίσχυσης RRF.

Η σύμβαση ανέρχεται στα 9 εκατ. ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και είναι διάρκειας 24 μηνών ενώ χρηματοδοτείται μερικώς και από RRF. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν να κάνουν με την προετοιμασία των έργων ΣΔΙΤ ώστε να επισπεύδεται η φάση των υποβολών προσφορών και υλοποίησης, την υποστήριξη κατά την διάρκεια των έργων ΣΔΙΤ και των δημοσίων έργων και υποστήριξη στα θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Το δεύτερο τμήμα ή αλλιώς το Lot2 αφορά ελεγκτικούς μηχανισμούς και την ελεγκτική υποστήριξη των έργων τα οποία θα χρηματοδοτούνται από χρήματα του RRF της Ευρωπαικής Ένωσης δηλαδή το Recovery and Resiience Facility.

Η σύμβαση είναι ύψους του ενός εκατομμυρίου ευρώ χωρίς το ΦΠΑ με 2ετή διάρκεια.

Η χρηματοδότηση θα γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ουσιαστικά αφορά τον έλεγχο των έργων ώστε να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις του RRF.

Στόχοι της “Συμφωνίας-Πλαίσιο” είναι οι πιο γρήγορες διαδικασίες σε ότι αφορά την προετοιμασία και την υλοποίηση των σχεδίων, η ανταγωνιστικότητα στις αναθέσεις των συμβάσεων, η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής προσφορών, οι καλύτεροι όροι πληρωμής και η δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης.

Το PPF από τη δική του πλευρά στοχεύει στο να διασφαλίσει την ποιότητα των έργων υποδομής ΣΔΙΤ και δημοσίου και πιο συγκεκριμένα να επισπεύσει την προετοιμασία των σχεδίων των Σρατηγικών Έργων, να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, να δημιουργήσει μια συνεπή διαδικασία και προωθεί την υλοποίηση των έργων με αποτελεσματικό τρόπο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η PPF έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων και έχει εμπειρία στις διαδικασίες του Δημοσίου και γνώση για τον τρόπο πρόσληψης συμβούλων πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου.

Επίσης η PPF ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου του έργου με σκοπό την διευκόλυνσή του μέσω της υποστήριξης των δομών και τον καλό συντονισμό των συμβούλων.

Ωστόσο το PPF του ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει αρκετά έργα αξίας τουλάχιστον 2,5 δις. Ευρώ. Ανάμεσά τους είναι τα Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ», «Αναβάθμιση του τομέα των δημόσιων προμηθειών – συμβάσεων του υπ. Ανάπτυξης», «Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων», «Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», «Υγειονομική Υποδομή – Ανακαίνιση Νοσοκομείων και Αναβάθμιση υποδομών», «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ», «Σχέδιο Δασικής Προστασίας», «Μετεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης Κορυδαλλού, Ιωαννίνων και Χαλκίδας» (220 εκατ. ευρώ), «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», «Δικαστήριο Αθηνών (αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης / Κατασκευή κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών), «Αθηναϊκή Ριβιέρα» (Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις), «Σχέδιο Δασικής Προστασίας», «Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, «Ενίσχυση Βασικής Και Εφαρμοσμένης Έρευνας», «Εξωστρέφεια Έρευνας Και Καινοτομίας, «ΤΗORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα (Άμυνα, Ασφάλεια, Πολιτική Προστασία», «HORIZON 2020», «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 3 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία του ΤΑΙΠΕΔ για την πρόσληψη δύο συμβούλων τεχνικής υποστήριξης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Διαγωνισμός και Σύμβαση χωρίζονται σε δύο μέρη με διάρκεια δέσμευσης τα 4 χρόνια με τον προϋπολογισμό του έργου για τις υπηρεσίες να βρίσκεται στα 16 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις δύο συμβάσεις συμβούλων.

Advertisement
SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα