Προκηρύχθηκε από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπτυξη του mega-φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και προϋπολογισμό 110,15 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 136,58 εκατ. ευρώ).

Το έργο θα αναπτυχθεί στο Λιγνιτικό Κέντρο που βρίσκεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης στην Π.Ε. Κοζάνης και θα συνδεθεί σε δύο υποσταθμούς 150 kV υπαίθριου τύπου μέσω νέων μετασχηματιστών 33 kV/150 kV.

Αναθέτων φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., που είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗΑΝ.

Όπως ορίζεται στην προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 28 Μαΐου και η σύμβαση που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα έχει διάρκεια 42 μήνες και θα αφορά στη μελέτη, την προμήθεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και στην έναρξη λειτουργίας του έργου.

Το νέο «πράσινο» project της ΔΕΗ εντάσσεται στα πλαίσια της στροφής που έχει ξεκινήσει η Επιχείρηση με πρώτη προτεραιότητα την απομάκρυνση από το λιγνίτη και την δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών.

Υπενθυμιζεται ότι έως το καλοκαίρι η ΔΕΗΑΝ σχεδιάζει να δημοπρατήσει 280 MW νέας ισχύος ΑΠΕ, με μεσοπρόθεσμο στόχο την επίτευξη ισχύος 1 GW έως το 2024 (εν συγκρίσει με τα 150 MW σήμερα). Σημειώνεται ότι η ΔΕΗΑΝ διαθέτει ήδη ένα χαρτοφυλάκιο ώριμων έργων προς υλοποίηση άνω των 6 GW.