Connect with us

Περιβαλλοντικά έργα

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη ΜΕΑ Δυτ. Θεσσαλίας με 40,7 εκατ. ευρώ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ιμάντες

Προκηρύχθηκε ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό έργο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικής Θεσσαλίας, με προϋπολογισμό 32,9 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 40,7 εκατ. ευρώ).

Η εν λόγω μονάδα είναι μία εκ των τριών υποδομών μεγάλης κλίμακας που αναμένεται να καλύψουν το σύνολο των αναγκών της Περιφέρειας, για τις οποίες μάλιστα υπάρχει ο σχεδιασμός να προκηρυχθούν μέσα στο 2020, αρχής γενομένης από τη ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας, με τις ΜΕΑ Μαγνησίας και Λάρισας να ακολουθούν.

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» του Δήμου Τρικκαίων, για την εξυπηρέτηση της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας, ήτοι των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων στο σύνολό τους. Με χωρητικότητα 59.200 τόνων ετησίων, η νέα μονάδα προκηρύχθηκε με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Τρικκαίων ως δημόσιο έργο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί για τις 4 Αυγούστου και αποσφράγισής τους, για τις 18 Αυγούστου 2020.

Πιο συγκεκριμένα, στο έργο περιλαμβάνονται:

1) Η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα / μονάδες επεξεργασίας:

— Μονάδα υποδοχής,

— Μονάδα μηχανικής διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών,

— Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων,

— Δεματοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων υλικών,

— Μονάδα κομποστοποίησης,

— Μονάδα αναερόβιας χώνευσης,

— Μονάδα μετακομποστοποίησης και ωρίμασης,

— Μονάδα ραφιναρίσματος,

— Μονάδα/-ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων,

— Μονάδα διαχείρισης βιοαερίου – συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας·

2) Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού·

3) Η δοκιμαστική λειτουργία της Μ.Ε.Α., διάρκειας 6 μηνών,

4) Η κανονική λειτουργία της Μ.Ε.Α., διάρκειας 2 ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 2 έτη λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή και λειτουργία των ΜΕΑ στη Θεσσαλία χρηματοδοτείται από πόρους του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, με εκχωρημένο ποσό 47 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, με πόρους του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, χρηματοδοτούνται δράσεις ύψους 43 εκατ. ευρώ για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, σύστημα συλλογής ογκωδών, δίκτυο πράσινων σημείων κ.ά. ενώ δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες για την ανάπτυξη δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στα τρία νησιά της Περιφέρειας, με στόχο την ξεχωριστή διαλογή και επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων.

image_pdfimage_print

Περιβαλλοντικά έργα

Πάτρα: Προέγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

ΣΜΑ

Την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 1.140.800 ευρώ, υπέγραψε στις 25/5/2020 η Προϊσταμένη της ΕΥΔΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το έργο αφορά την προμήθεια 4 κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), για την κάλυψη των αναγκών μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων  του Δήμου Πατρέων στους χώρους απόρριψής τους.

Ως “κινητός” σταθμός μεταφόρτωσης θεωρείται, οιοσδήποτε τύπος φορτηγού οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό και υπερκατασκευή για την συμπίεση και “συσκευασία” των απορριμμάτων, χωρίς την μεσολάβηση παγίων εγκαταστάσεων συμπίεσης.

Οι σταθμοί  μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) που θα προμηθευτεί ο Δήμος μας, θα αποτελούνται από ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 54 κυβικών μέτρων (τουλάχιστον), καινούρια και αμεταχείριστα, πρόσφατης και στιβαρής κατασκευής σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο, διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Ο Σταθμός μεταφόρτωσης επιλύει το μεγάλο πρόβλημα μεταφοράς απορριμμάτων στου Φλόκα όπου εκεί θα γίνει το μεγάλο εργοστάσιο επεξεργασίας τους και είναι ένα σοβαρό βήμα στην κατεύθυνση κλεισίματος του ΧΥΤΑ της Ξερόλακας.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Περιβαλλοντικά έργα

Πάτρα: Επαναδημοπράτηση για την επέκταση του Βιολογικού με 12,3 εκατ. ευρώ

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Σε επαναδημοπράτσηση τέθηκε το σημαντικό έργο για την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στην πόλη της Πάτρας. Πρόκειται για ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 9.915.000 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 12.294.600 ευρώ) που θα ενισχύσει τη δυναμικότητα της υφιστάμενης υποδομής κατά 30 χιλ. ισοδύναμους κατοίκους. Φορέας υλοποίησης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πατρών.

Το έργο θα εκτελεστεί εντός 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στον «Κόκκινο Μύλο» στο δυτικό άκρο της πόλης για την εξυπηρέτηση των περιοχών: Αγ. Βασίλειος, Ρίο, Βραχναίικα, Μονοδένδρι, Ροΐτικα, Μιντιλόγλι, Αγ. Στέφανος Σαραβαλίου και Οβρυά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τίτλο Πράξης την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων του Δήμου Πατρέων.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί για τις 30 Ιουλίου και η αποσφράγισή τους για τις 5 Αυγούστου 2020. Να θυμίσουμε ότι ο αρχικός διαγωνισμός που ακυρώθηκε προέβλεπε να ανοιχθούν οι προσφορές τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι στην αχαϊκή πρωτεύουσα λειτουργεί Βιολογικός Καθαρισμός ήδη από το 2001. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε οικόπεδο έκτασης 80 στρεμμάτων και αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα.

Το έργο της αναβάθμισης

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, η επέκταση τής υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, αφορά σε έργα διαμόρφωσης και διευθέτησης τού χώρου, σε έργα εξυγίανσης του εδάφους, σε εκσκαφές και αντιστηρίξεις με τις απαιτούμενες αντλήσεις, στην κατασκευή θεμελίων και ανωδομής κτιρίων και δεξαμενών με τις απαραίτητες στεγανώσεις, στην κατασκευή σωληνώσεων και φρεατίων, στα έργα υποδομής, σε όλο τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των έργων αρχικής ανύψωσης, προεπεξεργασίας, πρωτοβάθμιας καθίζησης, βιολογικής βαθμίδας, επεξεργασίας λάσπης, κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών, αυτοματισμών, απόσμησης.

Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει:

— Σύνδεση των νέων Εγκαταστάσεων με τις υφιστάμενες, σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο, με τις απαραίτητες προς τούτο επεμβάσεις,

— Δοκιμαστική λειτουργία των νέων Εγκαταστάσεων, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση τής κατασκευής του έργου.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Περιβαλλοντικά έργα

Φάμελλος: Απουσιάζει και από την Ανακύκλωση το ΥΠΕΝ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Σωκράτης Φάμελλος Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

Την απουσία στρατηγικής, πολιτικών, καθώς και την άγνοια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τα θέματα διαλογής στην πηγή και εφαρμογής κινήτρων και αντικινήτρων για την ανακύκλωση ανέδειξε η χθεσινή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, στην Ολομέλεια της Βουλής, του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Ειδικότερα, η σχετική ερώτηση που συνοδευόταν με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, που είχε κατατεθεί από 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: «Ανυπαρξία κινήτρων και αντικινήτρων για τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση», μετατράπηκε σε επίκαιρη αφού δεν απαντήθηκε γραπτώς, ούτε κατατέθηκαν τα ζητούμενα έγγραφα, παρότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των 45 ημερών.

«Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Υπουργός δεν προσήλθε στη Βουλή, ενώ ο αναρμόδιος Υφυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόλαβε να συγκεντρώσει όλα τα σχετικά έγγραφα, αποδεικνύοντας, πολύ απλά, ότι το Υπουργείο δεν παρακολουθεί το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής ανακύκλωσης. Έψαξαν δηλαδή το θέμα, με αφορμή την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, και απέδειξαν ότι δεν έχουν επικοινωνία και έλεγχο στους ΦΟΔΣΑ και τους ΟΤΑ, καθώς και ο κ. Οικονόμου δήλωσε ότι η διοίκηση αδυνατεί εντός των προθεσμιών να διαβιβάσει, στη Βουλή, τα απαραίτητα έγγραφα για την ενημέρωση των βουλευτών».

Το γεγονός αυτό στηλίτευσε ο Σ.Φάμελλος:

«Το ΥΠΕΝ ξεκάθαρα πλέον λάμπει δια της απουσίας του, όπως αποδεικνύουν οι απαντήσεις για το εάν η κυβέρνηση θα υποστηρίξει την εφαρμογή κινήτρων ή αντικινήτρων, για το πώς εφαρμόζεται σήμερα το θεσμικό πλαίσιο και εάν υπάρχουν κατ’ αρχήν ψηφισμένοι κανονισμοί τιμολόγησης».

Ο Σ. Φάμελλος επισήμανε ότι από τους εφτά άξονες που παρουσίασε η δήθεν πράσινη κυβέρνηση ΝΔ για την ανακύκλωση, απουσιάζει πλήρως η πολιτική κινήτρων και αντικινήτρων για την ανακύκλωση και για τη διαλογή στην πηγή, η οποία είναι νομοθετημένη και εγκεκριμένη από την Ευρώπη.

«Απουσιάζει η ανακύκλωση από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, βάσει των απαντήσεων του κ. Οικονόμου και καθίσταται επιπλέον δεδομένη η απόλυτη άγνοια του ΥΠΕΝ για τα θέματα της ανακλώσης και διαλογής στην πηγή. Ο κ. Οικονόμου προσπαθώντας να αποφύγει το ερώτημα σχετικά με το αν οι Δήμοι εφαρμόζουν, σήμερα, στα τιμολόγια τους το «Πληρώνω όσο πετάω», ανέφερε ότι ο νόμος για την ανακύκλωση ψηφίστηκε το Μάιο του 2019, επιρρίπτοντας την ευθύνη για μια ακόμη φορά στον ΣΥΡΙΖΑ!!», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σ. Φάμελλος διέψευσε στη συνέχεια, τα λεγόμενα του κ. Οικονόμου, χαρακτηρίζοντας ως απόλυτη «ντροπή» για την Ελλάδα την άγνοια του ΥΠΕΝ για το νομοθετικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ. Παρέθεσε τις ακριβείς ημερομηνίες ψήφισης όλων των σχετικών νόμων για την ανακύκλωση: «Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε, το 2017, το νόμο για την Ανακύκλωση και το 2018, με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ την εφαρμογή του στους δήμους. Ακολούθησαν τέλος, οι εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις, αφού προηγήθηκε διάλογος με την αυτοδιοίκηση, και με την έγκριση της Κομισιόν η 1.1.2020 αποτέλεσε την ημερομηνία ορόσημο για την πλήρη εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, έτσι ώστε να δοθεί στους δήμους η δυνατότητα έκπτωσης στη διαχείριση των στερεών τους αποβλήτων με βάση το συντελεστή ανακύκλωσης και το συντελεστή διαλογής στην πηγή».

Πρόσθεσε επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην εν λόγω νομοθέτηση νωρίτερα από ότι προέβλεπε η Οδηγία 2018/850 για τα απόβλητα και ακολούθησε τις μεταρρυθμίσεις της Ευρώπης με τον ίδιο βηματισμό. Επανέλαβε το βασικό ερώτημα της συζήτησης: «Σε ποιους δήμους εφαρμόζεται η τιμολογιακή πολιτική, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρηματίες να ωφελούνται και να πληρώνουν λιγότερα όταν κάνει ανακύκλωση;», χωρίς βέβαια να λάβει ουσιαστική απάντηση από πλευράς του κ. Οικονόμου, ο οποίος επικαλέστηκε την πανδημία για την καθυστέρηση της απάντησης και της συγκέντρωσης εγγράφων από πλευράς των Δήμων, η οποία βέβαια δεν εμπόδισε την κυβέρνηση της ΝΔ να νομοθετήσει τον αντι-περιβαλλοντικό νόμο, αγνοώντας και τις αντιδράσεις εκ μέρους φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ενημέρωσε επιπρόσθετα τον κ. Οικονόμου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μία πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση ξεκινώντας από τη χάραξη εθνικού σχεδιασμού. Θέσπισε δύο νόμους για τη διαλογή στην πηγή και ένα πλήρες πλαίσιο για την ανακύκλωση που κατέληξε, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανακοίνωση της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας στο Ζάππειο, με την παρουσία και αποδοχή όλης της Αυτοδιοίκησης και όλου του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ είχε προηγηθεί ευρύς κοινωνικός διάλογος.

Ο Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε στα δύο εργαλεία της μεταρρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανακύκλωση και διαλογή στην Πηγή. Στην πυραμίδα τιμολογίου σε κάθε φορέα, ώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα να απεικονίζεται στην τιμή και όχι μόνο το οικονομικοτεχνικό, δηλαδή το κόστος παραγωγής και έτσι να είναι πιο ακριβή η ταφή απ’ ό,τι η επεξεργασία ή η κομποστοποίηση και στο δεύτερο εργαλείο, εισαγωγής έκπτωσης για κάθε δήμο με βάση τον συντελεστή εκτροπής από την ταφή, ανακύκλωσης και επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Η εφαρμογή αυτών των εργαλείων, όπως επισήμανε, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες, τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες, να πληρώνουν λιγότερα για τη διαχείριση απορριμμάτων, όταν κάνουν ανακύκλωση, ενώ οι φορείς της αυτοδιοίκησης, σε μια βάση πλήρους διαφάνειας, οφείλουν να δηλώνουν επίσημα και δημόσια τις αποδόσεις τους στην ανακύκλωση.

Τόνισε ότι το ΥΠΕΝ πρέπει επιτέλους να απαντήσει πότε θα προχωρήσει η ανακύκλωση στη χώρα μας, πότε θα εφαρμοστούν τα κίνητρα και να μην περιορίζει τη συζήτηση στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων, για μεγάλα ΣΔΙΤ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική, και στην κατασκευή μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης γιατί, έτσι, επιλέγει να απέχει από μια μεταρρύθμιση με δημόσιους ευρωπαϊκούς πόρους, με όφελος για τους πολίτες και το περιβάλλον.

Κλείνοντας, ο Σ.Φάμελλος δήλωσε ότι: «Με τις πολιτικές που ακολουθείτε «σας έχει βγει το όνομα» πως είστε η πιο αντι-περιβαλλοντική κυβέρνηση των τελευταίων ετών, γεγονός που υποστηρίζουν όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά ακόμη και δημοσιεύματα στον φίλα προσκείμενο σε εσάς Τύπο».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα