Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου Π.Ε. Πιερίας για τη χρονική περίοδο 2024-2025»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.300.000,00 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 1.048.387.10 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 9 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουλίου 2024.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Το έργο με τίτλο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου Π.Ε. Πιερίας για τη χρονική περίοδο 2024-2025»χρηματοδοτείται σε βάρος Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών(ΠΔΕ) της ΠΚΜ.

Περιγραφή του έργου

Το έργο έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση – επισκευή αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου του Νομού, αρμοδιότητας της Υπ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Πιερίας.

Η τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες συντήρησης αποκατάστασης φθορών και ζημιών, προβλημάτων που μειώνουν την ασφαλή κίνηση επί του οδικού δικτύου Εθνικού και Επαρχιακού, αρμοδιότητας συντήρησης ΠΕ Πιερίας, ειδικά αλλά όχι περιοριστικά, τα εξής:

 • Επέμβαση επισκευής – συντήρησης επιχώματος οδοποιίας τεχνικού στην 1η ΠΕΟ, μετά το Παλαιό Ελευθεροχώρι.
 • Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην 13η Εθνική οδό, σε ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.
 • Τοποθέτηση νέων στηθαίων τεχνικών και οδοποιίας σε τεχνικά επί της 13ης Ε.Ο. και όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες καθώς και πινακίδων σήμανσης αυτών.
 • Αποκατάσταση -Συντήρηση φορέων τεχνικών-γεφυρών σε θέσεις που θα προταθούν από την υπηρεσία, καθώς και κατασκευή συρματοκιβωτίων ανάντι και κατάντι των βάθρων στήριξης τεχνικών.
 • Αποκατάσταση -Συντήρηση οδοστρωσίας και ασφαλτικών στο Επαρχιακό και Εθνικό δίκτυο.
 • Απομάκρυνση καταπτώσεων
 • Καθαρισμός ρείθρων -τάφρων -τεχνικών στις θέσεις επέμβασης.
 • Εργασίες διαγράμμισης στις θέσεις αποκατάστασης ασφαλτικών.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV