Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση της συνδετήριας οδού των πηγών Κλίφκης με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καλεντζίου».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 240.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 193.548 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουλίου 2024.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για δαπάνη ποσού 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Βελτίωση της συνδετήριας οδού των πηγών Κλίφκης με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καλεντζίου», προϋπολογισμού 240.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

Περιγραφή του έργου

Το έργο θα εκτελεσθεί κατά μήκος του επαρχιακό οδικό δίκτυο Καλεντζίου της ΠΕ Ιωαννίνων.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η άμεση αντιμετώπιση των βλαβών που προέκυψαν επί της συνδετήριας οδού του οικισμού Καλεντζίου με τις πηγές των καταρρακτών Κλίφκης .

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν , ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , σε περίπου 1135m στην υφιστάμενη τσιμεντένια οδό με αφετηρία το τέλος της χωμάτινης οδού που τη συνδέει με τον οικισμό Καλεντζίου και τέλος το πλάτωμα στον πρώτο καταρράκτη όπου μέχρι σήμερα είναι το τελευταίο σημείο που δύνανται να σταθμεύουν οχήματα, είναι οι ακόλουθες :

  1. Εκσκαφές χαλαρών εδαφών και γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.
  2. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων.
  3. Κατασκευές από σκυρόδεμα, κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10, κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. με σκυρόδεμα C16/20, κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV