Κατερίνα
Παναγέα

Σε δημοπράτηση βγήκε και επίσημα το έργο «Εκσυγχρονισμός και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚΕΔ) στους Δελφούς» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων.

Η αρχική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 10.571.000 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 8.525.000 ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 3 Απριλίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 425 ημέρες (περίπου 14 μήνες) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης γίνεται με πόρους που προέρχονται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό ΠΔΕ. Το ποσό χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχεται σε 8.525.000,00 € και το ποσό χρηματοδότησης του Εθνικού ΠΔΕ ανέρχεται σε 2.046.000,00 €. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην ενεργειακή αναβάθμιση του Kτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚΕΔ) με στόχο να πληρούνται οι σύγχρονοι κανονισμοί και να εξυπηρετούνται οι σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες του.

Οι εγκαταστάσεις του Kτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων του ΕΠΚΕΔ βρίσκονται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και αδόμητης Ζώνης Α΄. Στο υπόγειο δημιουργείται χώρος εισόδου με πρόσβαση στον ανελκυστήρα και δημιουργούνται χώροι υγιεινής για επισκέπτες και προσωπικό και στο ισόγειο διατηρούνται οι υπάρχουσες χρήσεις. Οι χώροι εκσυγχρονίζονται και επισκευάζονται στο σύνολό τους.

Όσον αφορά στις εργασίες επισκευής, θα υλοποιηθούν ενισχύσεις που αφορούν στο σύνολο των στοιχείων του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις, αποξηλώσεις σε εκτεταμένη κλίμακα. Το σύνολο των λιθοδομών του ισογείου θα ανακατασκευασθεί στις υφιστάμενες θέσεις και θα υλοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων, ανακατασκευής και επανεπένδυσης δαπέδων, χρωματισμοί, τοιχοποιίες, μονώσεις, αρμολογήσεις, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων κλπ.

Για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ θα τοποθετηθούν αναβατόρια καθώς και ανελκυστήρας για την κατακόρυφη επικοινωνία των χώρων. Επίσης, θα γίνει αναδιαμόρφωση των WC ανδρών προκειμένου να δημιουργηθεί νέο WC ΑμεΑ στη στάθμη ισογείου και θα δημιουργηθεί ένα επιπλέον WC ΑμεΑ στη στάθμη υπογείου.

Στο αμφιθέατρο και στην αίθουσα συνεδρίων θα γίνουν επεμβάσεις που να διασφαλίζουν την καλή ακουστική των χώρων και την λειτουργία τους σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα εκσυγχρονιστούν και θα αναβαθμιστούν ενεργειακά. Η υφιστάμενη πεπαλαιωμένη εγκατάσταση ηλεκτρικών καθώς και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις αντικαθίστανται πλήρως. Στις υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις (αντικαταστάσεις μηχανημάτων, παρεμβάσεις σε δίκτυα κλπ), όπου απαιτείται, και θα ενισχυθεί κατάλληλα η πυρασφάλεια του περιβάλλοντος χώρου.

Το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου θα είναι αισθητά μειωμένο και η ενεργειακή του κατανάλωση θα είναι εντός των ορίων όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV