Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση όψεων και λοιπών εγκαταστάσεων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 150.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 120.976 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2 Αυγούστου 2024.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της ΣΑΝΠ 241, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Περιγραφή του έργου

Ως συνέπεια της παλαιότητας και συνεχόμενης λειτουργίας και χρήσης του κτηρίου Διοίκησης Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας έχουν αρχίσει να εμφανίζονται έντονα τα σημάδια ‘γήρανσης’ στο κτηριακό κέλυφος της δομής του, με βλάβες και ζημίες, που χρήζουν την επιτακτική και άμεση ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης αυτών.

Το παρόν έργο αφορά εργασίες συντήρησης της ορθομαρμάρωσης της κύριας και πλαϊνής όψης του κτηρίου, όπου εμφανίζονται τοπικές καταπτώσεις και αποκολλήσεις των μαρμάρινων πλακών, επεξεργασία όψεων φθαρμένων επιχρισμάτων και αντικατάσταση μη λειτουργικών κουφωμάτων

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV