Κατερίνα
Παναγέα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέο έργο ύδρευσης στην Πέλλα. Συγκεκριμένα, σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμών Προμάχων, Εξαπλατάνου, Χρυσής και Θηριόπετρας Δήμου Αλμωπίας και Σύστημα Ασύρματης Υδρομέτρησης» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Πέλλας.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Αλμωπίας.

Το κόστος με Φ.Π.Α. είναι 7.113.999,99 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 5.737.096,77 ευρώ). Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιανουαρίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 26 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο υπάγεται στο Πρόγραμμα Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» – Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον».

Το αντικείμενο του έργου

Η κατασκευή των νέων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και του συστήματος ασύρματης υδρομέτρησης, θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των δικτύων, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης των οικισμών. Επιπλέον, η αντικατάσταση των παλαιωμένων δικτύων, θα βελτιώσει την απόδοσή τους, ικανοποιώντας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο, τις υδρευτικές ανάγκες των κατοίκων των οικισμών. Επιπρόσθετα, με την κατασκευή των έργων θα καταστεί δυνατή η ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των εν λόγω δικτύων ύδρευσης, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας και παρακολούθησης που απαιτείται.

 • Το έργο στον Οικισμό Προμάχων αφορά στην αντικατάσταση του συνόλου του εν λόγω υφιστάμενου δικτύου και την εγκατάσταση συστήματος ασύρματης υδρομέτρησης. Το προτεινόμενο δίκτυο, σχεδιάστηκε για περίπου 2.430 κατοίκους, θα τροφοδοτείται από την υφιστάμενη δεξαμενή και θα αποτελείται από δύο (2) ζώνες υδροδότησης, λειτουργικά ανεξάρτητες μεταξύ τους. Το συνολικό μήκος της Ζώνης Α ανέρχεται περί τα 5,2km και της Ζώνης Β περί τα 4,9km.
 • Το έργο στον Οικισμό Εξαπλατάνου αφορά στην αντικατάσταση τμήματος του εν λόγω υφιστάμενου δικτύου και την εγκατάσταση συστήματος ασύρματης υδρομέτρησης. Το συνολικό μήκος του τμήματος του υφιστάμενου δικτύου που κατασκευάστηκε το 2010 και θα διατηρηθεί ως έχει, ανέρχεται περί τα 3,5km, ενώ το συνολικό μήκος του προτεινόμενου δικτύου ύδρευσης, ανέρχεται περί τα 12,2km.
 • Το έργο στον Οικισμό Θηριόπετρας αφορά στην αντικατάσταση τμήματος του εν λόγω υφιστάμενου δικτύου και την εγκατάσταση συστήματος ασύρματης υδρομέτρησης. Το συνολικό μήκος του τμήματος του υφιστάμενου δικτύου που κατασκευάστηκε το 2010 και θα διατηρηθεί ως έχει, ανέρχεται περί τα 1,5km, ενώ το συνολικό μήκος του προτεινόμενου δικτύου ύδρευσης, ανέρχεται περί τα 3,9km. Το προτεινόμενο δίκτυο, σχεδιάστηκε για περίπου 460 κατοίκους, θα τροφοδοτείται από την υφιστάμενη δεξαμενή και θα αποτελείται από μία (1) ζώνη υδροδότησης.
 • Το έργο στον Οικισμό Χρυσής αφορά στην αντικατάσταση τμήματος του εν λόγω υφιστάμενου δικτύου και την εγκατάσταση συστήματος ασύρματης υδρομέτρησης. Το συνολικό μήκος του τμήματος του υφιστάμενου δικτύου που κατασκευάστηκε το 2010 και θα διατηρηθεί ως έχει, ανέρχεται περί τα 5,1km, ενώ το συνολικό μήκος του προτεινόμενου δικτύου ύδρευσης, ανέρχεται περί τα 5,2km. Το προτεινόμενο δίκτυο, σχεδιάστηκε για περίπου 390 κατοίκους, θα τροφοδοτείται από την υφιστάμενη δεξαμενή και θα αποτελείται από μία (1) ζώνη υδροδότησης.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος ασύρματης υδρομέτρησης για τους οικισμούς Προμάχων, Εξαπλάτανου, Χρυσής & Θηριόπετρας.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνεται:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων υδρομέτρων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού που απαιτείται, για τη λειτουργία του συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των οργάνων – συσκευών – εξαρτημάτων τα οποία αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.
 • Παράδοση σχεδίων των εγκατεστημένων ασύρματων υδρομέτρων, καθώς και εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης αυτών.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας για τη λειτουργία, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος.
 • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά τη δοκιμαστική λειτουργία.
 • Δωρεάν εγγύηση / συντήρηση καλής λειτουργίας του συστήματος, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήματος (πέρας δοκιμαστικής λειτουργίας), καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί, για την άρτια ολοκλήρωση εγκατάστασης του συστήματος ασύρματης υδρομέτρησης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV