Κατερίνα
Παναγέα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέο έργο συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στην Αττική.

Συγκεκριμένα, σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Αττικής.

Αναθέτουσα αρχή είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Το έργο διακρίνεται σε τρία τμήματα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 33,88 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 27,32 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου 2024.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επισκευή διαρροών, φρεατίων και οι επαναφορές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων σε περιοχές αρμοδιότητας του δικτύου ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Το έργο χωροθετείται στους ακόλουθους τρεις τομείς της Αττικής:

Τμήμα Ι / Περιοχές Αρμοδιότητας Υπηρεσίας Α’ Τομέα Αθήνας
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. του Τμήματος Ι είναι 10,75 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 8,67 εκατ. ευρώ).
Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τμήμα ΙΙ / Περιοχές Αρμοδιότητας Υπηρεσίας Β’ Τομέα Πειραιά και Δ’ Τομέα Δυτικής Αττικής
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. του Τμήματος ΙΙ είναι 11,00 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 8,87 εκατ. ευρώ).
Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τμήμα ΙΙΙ / Περιοχές Αρμοδιότητας Υπηρεσίας Γ’ Τομέα Ηρακλείου
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. του Τμήματος ΙΙΙ είναι 12,12 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 9,77 εκατ. ευρώ).
Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV