Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 569.408 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 459.200 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου 2024 .

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 95 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο με τίτλο «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού 569.408,00€, αποτελεί υποέργο της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στη δράση «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ με 15%.

Περιγραφή του έργου

Το παρόν έργο αφορά στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 0,49984 ΜW του οποίου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει μέρος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα κατασκευαστεί στο αγροτεμάχιο με αριθμό 1 του αγροκτήματος «Αγορά» (Λιογκάτες) Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, διανομής 1930, έκτασης 11.297,75 τ.μ.

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006 με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνδέονται σε 2 αντιστροφείς (inverters) των 250KW με ονομαστική έως 275 kw έκαστος. Δηλαδή θα έχουμε δύο (2) αντιστροφείς με τριακόσια πενήντα δύο (352) πλαίσια/αντιστροφέα.

Η έξοδος κάθε αντιστροφέα (ΑC), θα συνδέεται σε πίλλαρ και από εκεί θα γίνεται όδευση της παροχής προς τον οικίσκο, για να συνδεθεί στον πίνακα χαμηλής τάσης. Ο πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι επιδαπέδιος, αυτοστηριζόμενος επισκέψιμος και χειριζόμενος από μπροστά.

Τα πεδία θα συναρμολογηθούν από προκατασκευασμένα διάτρητα προφίλ πάχους 2mm πάνω σε βάση από δοκό τύπου Π. Οι πόρτες θα στηρίζονται σε κατάλληλο αριθμό μεντεσέδων (πάνω από 3) και θα διαθέτουν κλειδαριά ντίζας που μανδαλώνει επίσης σε τουλάχιστο (3) σημεία.

Στο εσωτερικό τους τα πεδία θα διαθέτουν μεταλλική μετωπική πλάκα για την κάλυψη όλων των ενεργών υπό τάση μερών, από την οποία θα εξέχουν μόνο τα χειριστήρια των ηλεκτρολογικών υλικών.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής θα έχει την δική του σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ και θα αντιστοιχίζεται με έναν ή περισσότερους από τους μετρητές των αντλιοστασίων.

Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ηλεκτρικός υποσταθμός (ΥΣ) ανύψωσης τάσης 0,8/20 Kv ισχύος 500KVA έως 630kVA
 • Δοκιμές τύπου (οι κυψέλες μέσης τάσης μειωμένων διαστάσεων, έχουν υποστεί επιτυχώς τις ακόλουθες δοκιμές τύπου στο Κέντρο Ερευνών και Προτύπων της Δ.Ε.Η. (Κ.Δ.Ε.Π.) σύμφωνα με τα πρότυπα IEC298 και IEC694) Πεδίο μέσης τάσης με διακόπτη φορτίου τύπου SF6. Μετασχηματιστής. Προβλέπεται η εγκατάσταση μετασχηματιστή ελαίου ή ξηρού τύπου ισχύος 500  KVA έως 630 kVA.
 • Πίνακας χαμηλής τάσης.
 • Γειώσεις υποσταθμού.
 • Δοκιμές. Μετά το πέρας της κατασκευής του υποσταθμού αυτός θα υποστεί όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές σειράς μέσης-χαμηλής τάσης, βοηθητικών κυκλωμάτων, κυκλωμάτων προστασίας κ.τλ. και θα εκδοθούν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
 • Φωτοβολταϊκό Πάρκο συνολικής ισχύος 0.49984 MW αποτελούμενο από ένα σταθμό ισχύος.

Ο σταθμός αποτελείται:

 • Διπάσσαλες βάσεις στήριξης 2 σειρών πάνελ σε portrait διάταξη έκαστη, σύνολο 704 πάνελ ισχύος 710 watt έκαστο.
 • Δύο (2) τριφασικούς μετατροπείς τάσης (inverter) ισχύος 250 με ονομαστική ισχύς έως 275 kW έκαστος, με την δυνατότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 βαθμών Κελσίου και σε τάση dcαπο 900V έως 1300V να βγάζει σταθερά 250KVA . Με αυτό τον σχεδιασμό η παραγωγή ενέργειας μεγιστοποιείται χωρίς να μπαίνει ο αντιστροφέας σε διαδικασία derating ιδίως τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV