Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού αρδευτικού δικτύου Αγίου Μερκουρίου».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 250.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 201.612,90 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 11 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουλίου 2024.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) Π.Δ.Μ 2017- 2021, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Περιγραφή του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την τμηματική αντικατάσταση αγωγών του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης στον Άγιο Μερκούριο Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Το συνολικό μήκος του αγωγού προς αντικατάσταση είναι 620 μέτρα. Ο άξονας του αγωγού (κέντρο αγωγού) τοποθετείται σε κατάλληλο βάθος, σε υφιστάμενους χωματόδρομους, με στόχο η επικάλυψη του να είναι περίπου 1,00μ. Το μήκος του δικτύου τοποθετείται δίπλα στο έρεισμα του αγροτικού δρόμου.

Προκειμένου να προστατευτούν οι αγωγοί από τυχόν κραδασμούς ή φθορές από το φυσικό έδαφος, προτείνεται η τοποθέτηση τους πάνω σε στρώση προστασίας από άμμο πάχους 0,10μ και στη συνέχεια, ο εγκιβωτισμός τους με άμμο σε ύψος 0,30μ πάνω από την άνω άντυγά τους.

Επισημαίνεται η ανάγκη για την πολύ καλή συμπύκνωση του εγκιβωτισμού του κάθε αγωγού με άμμο, ειδικά στα χαμηλότερα σημεία της ζώνης του αγωγού, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη δυσκολία για την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση αυτής της εργασίας. Σημειώνεται ότι, η καλή συμπύκνωση του εγκιβωτισμού με άμμο είναι αποφασιστικός παράγοντας για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης κατανομής των κινητών και των μόνιμων φορτίων στον αγωγό και την αποφυγή γραμμικής φόρτισής του.

Η συμπύκνωση της άμμου εγκιβωτισμού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ελαφρά μηχανικά μέσα και θα πραγματοποιείται από την πλευρά του ορύγματος προς τον αγωγό.

Η πλήρωση της τάφρου και η συμπύκνωση της άμμου εγκιβωτισμού θα γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο (2) πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή μετατόπισης και υπερύψωσής του.

Μετά τον εγκιβωτισμό των αγωγών με άμμο, θα πραγματοποιηθεί η επίχωση του εναπομείναντος όγκου του ορύγματος, σε στάθμη σύμφωνα με τα προηγούμενα. Η επίχωση σε χωματόδρομο και σε χαλικόδρομο θα γίνεται με χρήση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV