Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή εκκενωτή στη δεξαμενή Δ4 αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βελεντού και αυτόματου υδραυλικού καθαριστή φερτών».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι η 210.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 169.354 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 8 Αυγούστου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 19 Αυγούστου 2024.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό Π.Δ.Μ σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΓΥΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σύμφωνα με την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Περιγραφή του έργου

Το αντικείμενο του έργου  αφορά στην κατασκευή εκκενωτή στη Δεξαμενή Δ4, του Τοπικού διαμερίσματος Βελβεντού και την κατασκευή αυτόματου καθαριστή φερτών υλικών στη χοάνη εισόδου του αγωγού φόρτισης, του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ΤΟΕΒ Βελβεντού.

Εκκενωτής

Στην περιοχή υπάρχουν 4 δεξαμενές για την άρδευση της περιοχής Δ1 ~ Δ4 (Ανάντι), οι οποίες κατασκευάσθηκαν μαζί με το σταθμό υδροληψίας στη δεκαετία του 90. Μετά την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού και δεδομένου ότι η τροφοδοσία της Δεξαμενής Δ4 τους χειμερινούς μήνες γίνεται από το ρέμα της Λάφιστας, προέκυψε η ανάγκη για το συχνό καθαρισμό της από φερτά, που δεν μπορεί να γίνει από τον υπάρχοντα εκκενωτή (είναι τοποθετημένο το στόμιο του περίπου 0,50 m πάνω από το δάπεδο).

Για το λόγο αυτό θα κατασκευασθεί εκκενωτής που το στόμιο του θα βρίσκεται στο δάπεδο της Δεξαμενής Δ4 στο Β – Δ άκρο της.

Αυτόματος Υδραυλικός Καθαριστής

Ο αυτόματος καθαριστής θα τοποθετηθεί στην υδροληψία του ΜΥΗΣ ΤΟΕΒ Βελβεντού. Θα περιλαμβάνει βάση στήριξης με τηλεσκοπικό βραχίονα, με υδραυλική κίνηση, πλήρως αυτοματοποιημένος. Θα καλύπτει όλη την επιφάνεια εσχάρωσης της υδροληψίας, και θα απορρίπτει αυτόματα τα φερτά σε μεταφορική ταινία.

Ο καθαριστής θα είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό, συλλογή και απόρριψη φερτών και επιπλεόντων μικρής διάστασης όπως φύλλα, κλαδιά διαμέτρου έως 5εκ., επιπλέοντα απορρίμματα μεγέθους έως 25 εκ.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV