Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος –Καμάρα του Αγροκτήματος Νάουσας (Νέα Εργολαβία)».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου 536.335 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 432.335 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου είναι θα γίνει στις 24 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου 2024.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η ένταξη της πράξης πραγματοποιήθηκε με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στη Δράση 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και με Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Συλλογική Απόφαση Έργων.

Περιγραφή του έργου

Το υποέργο 3 αφορά στην κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης, με χρήση σωλήνων από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς PE-100, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών τμήματος του αγροκτήματος Νάουσας. Το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται από υφιστάμενη υδροληψίατου Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Νάουσας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV