Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αγωγοί ομβρίων σε οδούς περιοχής Άνω Γλυφάδας».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,7 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 2,9 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 19 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών στις 25 Ιουλίου 2024.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Περιγραφή του έργου

Η παρούσα εργολαβία, αφορά στην κατασκευή αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων σε διάφορες οδούς στην περιοχή Άνω Γλυφάδας και ειδικότερα στην περιοχή που περιλαμβάνει την οδό Δημ. Γούνατη από Βασ. Όλγας έως Αριστείδου, την Οδό Βασ. Όλγας από Ιθάκης και Αριστομένους και ανάντη, καθώς και τις πέριξ των οδών περιοχές, που εμφανίζονται αρκετά συχνά κατακλύσεις από όμβρια.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV