Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.086.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 875.806,44 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2024.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έως τις 28-5-202571.

Περιγραφή του έργου

Α) Κατασκευή έργων συγκράτησης φερτών υλικών (συρματοκιβωτίων) στις ορεινές λεκάνες του ποταμού Αλφειού ΠΕ Ηλείας. Η συνολική έκταση επέμβασης για την κατασκευή όλων των συρματοκιβωτίων υπολογίζεται σε 1191 τ.μ. (1,19 στρέμματα) και ο τρόπος κατασκευής τους ακολουθεί την κάτωθι σειρά:

  1. Μερική καθαίρεση του υφιστάμενου φυσικού εδάφους και εκσκαφή για την έδραση των συρματοκιβωτίων.
  2. Εξομάλυνση – συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των συρματοκιβωτίων.
  3. Κατασκευή έργων συγκράτησης φερτών υλικών (σεραζανέτ).
  4. Eπανεπίχωση του σκάμματος με καλά συμπυκνωμένο αμμοχάλικο.

Β) Κατασκευή έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας και επένδυσης πρανών στην ορεινή λεκάνη καταρρακτών Νεμούτας ΠΕ Ηλείας, που περιλαμβάνουν καθαρισμούς πρανών, εκβραχισμούς, αγκυρώσεις και τοποθέτηση πλεγμάτων.

Γ) Αντικατάσταση σωληνωτών με κιβωτοειδείς οχετούς 1x1m, καθαρισμοί κοίτης υδατορευμάτων, καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, κατασκευή μικρών τσιμέντινων τοιχίων και άρση καταπτώσεων και κοπή δέντρων στην δασική περιοχή -οδό πρόσβασης προς τους καταρράκτες Νεμούτας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV