Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ≪Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων του Δήμου Παρανεστίου≫

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 500.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 403.225 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 5 Ιουλίου 2024.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025» ως υποέργο με κωδικό δράσης 40 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ». Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Περιγραφή του έργου

Το παρόν έργο αφορά την συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και τον καθαρισμό από απορρίμματα μπάζα και βλάστηση της κοίτης, την αποκατάσταση των αναχωμάτων και την επισκευή των υφιστάμενων σαρζανέτ τμημάτων των χειμάρρων του Δήμου Παρανεστίου

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει:

• Kαθαρισμό της κοίτης από απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση.
• Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αναχωμάτων.
• Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων σαρζανέτ.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το τιμολόγιο και τις Τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σ’ αυτό.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV