Κατερίνα
Παναγέα

Σε δημοπράτηση βγήκε και επίσημα το μεγάλο έργο “Kατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας” που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Αναθέτουσα αρχή είναι o Δήμος Αγρινίου.

Το κόστος με Φ.Π.Α. είναι 78,34 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 63,18 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 27 Φεβρουαρίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 97 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση. Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης). Επιπλέον ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης.

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 23.914 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 9.482 τόνων ετησίως.

Το έργο χωροθετείται στη θέση «Μονοδένδρι» της Δημοτικής Ενότητας Στρατού, του Δήμου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, σε οικόπεδο που λειτουργεί ο ΧΥΤΑ.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει, κατ΄ ελάχιστον, τις ακόλουθες μονάδες:

(α) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) αποτελούμενη από Μονάδα Προδιαλογής (μηχανικού διαχωρισμού) και Μονάδα Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ των μηχανικά διαχωρισμένων οργανικών υλικών και θα δέχεται 23.914 τόνους /έτος σύμμεικτα αστικά απόβλητα (απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου), καθώς και υπολείμματα της ΜΕΒ και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

(β) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοποβλήτων (ΜΕΒ) αποτελούμενη από Μονάδα Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ των προδιαλεγμένων στην πηγή Βιοαποβλήτων και θα δέχεται 9.482 τόνους /έτος προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα (υλικά καφέ κάδου) και 2.375 τόνους/έτος πράσινα απόβλητα.

Η Μονάδα Ραφιναρίας θα είναι κοινή για την ΜΕΑ και ΜΕΒ.

Η Μονάδα Κομποστοποίησης ΑΣΑ θα δέχεται μηχανικά διαχωρισμένα στην ΜΕΑ οργανικά, 11.820 τόνους/έτος, ενώ η ΜΕΒ θα δέχεται διαχωρισμένα στην πηγή βιοαπόβλητα και μαζί με το διογκωτικό υλικό (πράσινα απόβλητα) θα δέχεται 11.857 τόνους/έτος οργανικό υλικό.Το σύνολο των επιμέρους κατασκευαστικών έργων θα ονομάζεται στο εξής «ΜΕΑ».

Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.

Στόχος της εγκατάστασης είναι η εφαρμογή τεχνικών που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία (διαλογή), προκειμένου να ανακτηθούν ανακυκλώσιμα υλικά, με τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια) των οργανικών που διαχωρίζονται από τα αστικά απόβλητα προκειμένου να παραχθεί κομπόστ τύπου Α, ή /και δευτερογενές καύσιμο. Εφόσον η ΜΕΑ περιλαμβάνει διακριτή γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αστικών αποβλήτων, από την βιολογική επεξεργασία αυτών παράγει κομπόστ υψηλής ποιότητας. Εάν το οργανικό κλάσμα, το προερχόμενο από μη προδιαλεγμένα οργανικά, χρησιμοποιείται, για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, τότε υφίσταται επεξεργασία ξήρανσης για την ελάττωση της υγρασίας του.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η λειτουργία της υποδομής για έξι (6) έτη.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV