Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Α. Αναδιαμόρφωση – Επέκταση με προσθήκη 5 νέων κλινών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του  Γ.Ν Πέλλας-Ν.Μ Γιαννιτσών, Β. Ανακαίνιση χειρουργείων 2ου ορόφου Γ.Ν. Πέλλας– Ν.Μ. Έδεσσας».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής, στο όνομα και για λογαριασμό της, μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Η αρχική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στα 2.5000.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 2.016.129).Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα κυρίως με τον Κανονισμό  για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας  και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 2.016.129,42 € ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 483.871,06 € ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%.

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση έργο θα εκτελεστεί στο Γ.Ν. Πέλλας- Ν.Μ. Γιαννιτσών και στο Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η κατασκευή όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών δύο Νοσοκομείων της 3ης Υ.ΠΕ του Γ.Ν. ΠέλλαςΝ.Μ. Γιαννιτσών και του Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας.

Πιο αναλυτικά:

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:

  • Επέκταση της ΜΕΘ με τη δημιουργία 2ης αίθουσας νοσηλείας (σε σύνδεση με την 1η).
  • Αύξηση των κλινών από 6 σε 11 συμπεριλαμβανομένων δύο (2) θαλάμων απομόνωσης.
  • Δημιουργία δύο εισόδων στη ΜΕΘ. Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:

  • Εργασίες ανακαίνισης των χειρουργείων του 2ου ορόφου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV