Βάσω
Βελίκοβα

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Ανακαίνιση των χειρουργείων και του Μαιευτηρίου του Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Γιαννιτσών»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. είναι η Διενεργούσα Αρχή και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου του Προγράμματος Υπουργείου Υγείας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,54 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 1,24 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 26 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα κυρίως με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας  και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα . Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 1.242.741,93 € ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 298.258,07 € ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%.

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση έργο θα εκτελεστεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση των χώρων του χειρουργείου και πιο συγκεκριμένα των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αυτού, διατηρώντας την ίδια διαρρύθμιση με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου χειρουργείου που να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας καθώς και η ανακαίνιση του χώρου του μαιευτηρίου προκειμένου να μην παραβιάζονται η ασηψία και η εργονομία του χώρου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV