Κατερίνα
Παναγέα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέα αντιπυρικά έργα σε Εύβοια, Έβρο και Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διακηρύττει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχων εκτέλεσης έργου «Δημιουργία Μικτών Αντιπυρικών Ζωνών σε δασικούς δρόμους των Π.Ε. Εύβοιας, Έβρου, Μεσσηνίας και Λακωνίας αρμοδιότητας Δασαρχείων Αλιβερίου, Ιστιαίας, Λίμνης, Χαλκίδας, Διδυμότειχου, Καλαμάτας, Σπάρτης και Κυπαρισσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.5 του ν.998/1979».

Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το έργο διακρίνεται σε οκτώ (8) τμήματα, διαφορετικού προϋπολογισμού το καθένα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.

Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια μέρα.

Η διάρκεια για καθένα από τα τμήματα του έργου έχει εκτιμηθεί σε 20 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αφορά σε έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Η εν λόγω σύμβαση είναι επίσης κατάλληλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το αντικείμενο του έργου

Πρόκειται για αντιπυρικά έργα σε Εύβοια, Έβρο και Πελοπόννησο. Στο αντικείμενο εκάστου Τμήματος του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνεται:

i. η εκπόνηση από τον ανάδοχο και η υποβολή, προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, για έγκριση, μελέτης για τις εργασίες που περιγράφονται στο υπό στοιχεία (ii) κατωτέρω.

ii. η εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας βάσει της εγκεκριμένης Μελέτης και συγκεκριμένα η δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών, σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις εκατέρωθεν δασικών δρόμων. Κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, η διαχείριση των προϊόντων δασικής βιομάζας θα γίνεται βάσει όσων ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή εκάστου Τμήματος, με σκοπό την αξιοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 5069/2023 (Α’ 193).

iii. εκτέλεση εργασιών συντήρησης των νεοεγκατεστημένων πλατύφυλλων ειδών δένδρων σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Τμήμα 1 (Αλιβερίου)
Αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Εύβοιας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.5 του ν.998/1979.
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 2.774.240,07 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 2.237.290,38 ευρώ).

Τμήμα 2 (Ιστιαίας)
Αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Εύβοιας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Ιστιαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.5 του ν.998/1979.
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 5.143.105,74 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 4.147.665,92 ευρώ).

Τμήμα 3 (Λίμνης)
Αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Εύβοιας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.5 του Ν.998/1979.
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 2.959.904,85 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 2.387.020,04 ευρώ).

Τμήμα 4 (Χαλκίδας)
Αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Εύβοιας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Χαλκίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.5 του ν.998/1979.
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 9.510.483,03 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 7.669.744,38 ευρώ).

Τμήμα 5 (Διδυμότειχου)
Αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Έβρου, αρμοδιότητας Δασαρχείου Διδυμότειχου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.5 του ν.998/1979.
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 3.539.677,58 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 2.854.578,69 ευρώ).

Τμήμα 6 (Καλαμάτας)
Αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Μεσσηνίας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Καλαμάτας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.5 του ν.998/1979.
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 6.573.247,43 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 5.301.005,99 ευρώ).

Τμήμα 7 (Σπάρτης)
Αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Λακωνίας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Σπάρτης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.5 του ν.998/1979.
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 6.960.477,95 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 5.613.288,67 ευρώ).

Τμήμα 8 (Κυπαρισσίας)
Αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Μεσσηνίας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Κυπαρισσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.5 του ν.998/1979.
Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 1.009.487,68 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 814.102,97 ευρώ).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV