Connect with us

Εταιρικά Nέα

Προετοιμασία εργοταξίου στα θέματα ασφάλειας και υγείας

Δημοσιεύθηκε

στις

Η προετοιμασία ενός εργοταξίου στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών. Μέσα στο περιβάλλον αυτό θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και την απρόσκοπτη και ομαλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την ολοκλήρωση με επιτυχία ενός έργου.

Προετοιμασία εγγράφων έργου

Πριν την έναρξη των εργασιών κάθε εργοτάξιο θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω έγγραφα:

 • «Εκ των προτέρων γνωστοποίηση» Άρθρο 3, παρ. 12 του Π.Δ. 305/96, όπου γνωστοποιούνται στην αρμόδια Επιθεώρηση τα στοιχεία του έργου
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο θα περιέχει και μία Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για τις εργασίες που θα εκτελεστούν, και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (σε αρχική μορφή)
 • Ορισμός του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας, όταν πρόκειται να απασχοληθούν ταυτόχρονα πολλά συνεργεία στο έργο
 • Ανάθεση Τεχνικού Ασφαλείας για τον Ανάδοχο και κάθε υπεργολάβο, που θα απασχολήσει προσωπικό στο έργο
 • Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) έργου, Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Βιβλίο Ατυχημάτων για κάθε εταιρεία
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα μηχανημάτων και εξοπλισμού, αλλά και έγγραφα προσωπικού (προσλήψεις/ λίστες προσωπικού, άδειες χειριστών, συγκολλητών κτλ.)

Προετοιμασία υποδομών εργοταξίου

Ο Ανάδοχος ενός έργου θα πρέπει να οργανώσει και εγκαταστήσει τις απαραίτητες υποδομές για να υποστηρίξει την ομαλή εκτέλεση των εργασιών, πριν την εκκίνηση αυτών. Ενδεικτικά, θα πρέπει να ληφθεί πρότερη μέριμνα για:

 • Εξωτερική περίφραξη του εργοταξίου με ελεγχόμενη είσοδο, για την αποτροπή εισόδου τρίτων σε αυτό
 • Σήμανση στην είσοδο και σε διάφορα σημεία του εργοταξίουΠαροχή ηλεκτρικού ρεύματος και διανομή του μέσω πινάκων με ρελέ διαφυγής έντασης για τις ανάγκες των εργασιών
 • Ασφαλείς οδεύσεις πεζών και προσβάσεις με κλίμακες, ράμπες, όπου απαιτείται, στις διάφορες θέσεις εργασίας
 • Διάθεση πυροσβεστικών μέσων
 • Εγκατάσταση χώρων αποθήκης, γραφείων, αποδυτηρίων και διαλείμματος
 • Εγκατάσταση χώρων υγιεινής και τρεχούμενου- πόσιμου νερού
 • Διάθεση φορητού φαρμακείου σε ειδικά σημασμένο χώρο

Οργάνωση δομής στελεχών εργοταξίου

Ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον εργοταξίου προϋποθέτει την ύπαρξη μιας οργανωμένης ανθρώπινης δομής, η οποία θα διαχειρίζεται, θα σχεδιάζει, θα οργανώνει και θα ελέγχει καθημερινά τα θέματα Ασφαλείας του εργοταξίου.

Επικεφαλής πάντοτε σε ένα εργοτάξιο είναι ο Εργοταξιάρχης, ο υπεύθυνος δηλαδή από την πλευρά του Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών. Ιεραρχικά, ένα επίπεδο πιο κάτω από τον εργοταξιάρχη και σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία μαζί του, είναι οι επί τόπου μηχανικοί κατασκευής, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οι οποίοι επιφορτίζονται και με την παρακολούθηση της λήψης των μέτρων Ασφαλείας στο εργοτάξιο. Στην βάση της πυραμίδας των Στελεχών και με κομβικής σημασία θέση είναι οι εργοδηγοί του έργου, οι οποίοι είναι συνήθως οι άνθρωποι που υλοποιούν τα μέτρα ασφαλείας και βρίσκονται συνεχώς επί τόπου για να προλαμβάνουν επικίνδυνες καταστάσεις και να ελέγχουν την πληρότητα των μέτρων.

Η παραπάνω δομή των Στελεχών υποστηρίζεται πάντοτε συμβουλευτικά από τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας και τους Τεχνικούς Ασφαλείας, μια ομάδα που εντάσσεται ενεργά και παράλληλα σε κάθε οργανόγραμμα, συνεργαζόμενη και με τη Διοίκηση του έργου.

Συμπέρασμα

Η προετοιμασία του εργοταξίου αποτελεί, ίσως, την κρισιμότερη φάση του έργου για να δομηθούν σταθερές βάσεις για τη δημιουργία της κουλτούρας Ασφάλειας, που θα συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκειά του. Όπως είναι κατανοητό, όμως, για την προετοιμασία όλων των εγγράφων, την έγκαιρη εγκατάσταση των υποδομών του εργοταξίου, αλλά και τη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας ανθρώπων, που θα μεριμνά για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας απαιτείται βαθιά γνώση του αντικειμένου και των διαδικασιών υλοποίησης, αλλά και αρκετό χρόνο που πρέπει να αναλωθεί και να προϋπολογιστεί στα οικονομικά στοιχεία ενός έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., διαθέτοντας μια πλήρη και έμπειρη ομάδα επιστημόνων, μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα της προετοιμασίας του εργοταξίου και να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία, που πρόκειται να συμμετέχει σε ένα Τεχνικό Έργο. Οι υπηρεσίες αυτές δύναται να προσφέρονται τόσο σε επίπεδο μελετών και διαδικασιών έκδοσης και συλλογής εγγράφων, όσο και στην επί τόπου συμμετοχή στη δομή στελεχών και προετοιμασίας των υποδομών του εργοταξίου, με έμπειρους συνεργάτες στον ρόλο του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας και του Τεχνικού Ασφαλείας.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα