Νίκος
Καραγιάννης

Πρόεδρος της Δομικής Κρήτης είναι πλέον ο Δημήτρης Κούτρας ο οποίος όπως είχε γίνει γνωστό πριν από λίγους μήνες είχε αγοράσει ποσοστό μετοχων 29,31%. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας παραμένει ο Γιώργος Συνατσάκης. Σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά:

Κατόπιν της εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020 δυνάμει της από 8ης Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 ως ακολούθως:

1) Κούτρας Δημήτριος του Αθανασίου, Μεταλλειολόγος διπλωματούχος Μηχανικός, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π., κάτοικος Ηρακλείου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

3) Συνατσάκη Αλκυόνη του Γεωργίου, διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών πόρων, κάτοικος Ηρακλείου Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Πολιτικός ΜηχανικόςΕ.Μ.Π., κάτοικος Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αδάμης Αντώνιος του Οδυσσέα, διπλωματούχος Οικονομολόγος, κάτοικος Ηρακλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

6) Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριήλ, διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικό και πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ