Βαγγέλης
Θάνος

Προχωρούν οι διαδικασίες για το υβριδικό έργο στην Αστυπάλαια. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με απόφαση της αναφέρει πως αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή του Παραδοτέου του Έργου «Προετοιμασία προδιαγραφών διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το υβριδικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής του ειδικού πιλοτικού έργου
Αστυπάλαιας».

Αρμόδιος φορέας για την προετοιμασία των προδιαγραφών του διαγωνισμού μέσα από τον οποίο θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου, είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το ΕΠΙΣΕΥ επελέγη για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης, με στόχο να συνδράμει τη ΡΑΕ στην διαδικασία προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης, στο πλαίσιο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρώτη φάση της ανταγωνιστικής διαδικασίας αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους. Το συνολικό πρότζεκτ έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.

Στόχος του πιλοτικού έργου είναι η διείσδυση σε ποσοστό μέχρι και 80% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος της νήσου.

Ταυτότητα έργου

Ο υβριδικός σταθμός κατά την πρώτη φάση απαρτίζεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος κατ’ ελάχιστον 3 MW, ως μονάδα παραγωγής ΑΠΕ και από σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθαρής χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 7,2 MWh.

Το σχέδιο προβλέπει ότι για λόγους ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος της Αστυπάλαιας, οι εγκαταστάσεις του ΥΒΣ και ιδίως τα συστήματα αποθήκευσης του ΕΠΕ είναι προτιμότερο να χωροθετηθούν πλησίον του υφιστάμενου τοπικού σταθμού παραγωγής. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Πρώτη φάση

Κατά την πρώτη φάση θα αναπτυχθούν μονάδες ΑΠΕ, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και συμπληρωματικές υποδομές διαχείρισης. Οι υποδομές θα επιτρέψουν να επιτευχθεί διείσδυση ΑΠΕ κατ’ ελάχιστον ίση με το 50% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Αστυπάλαιας, συνυπολογίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο νησί και λειτουργούν.

Όσο η πρώτη φάση θα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι θερμικές μονάδες της ΔΕΗ θα λειτουργούν παράλληλα , ακόμα κι αν δοθεί η δυνατότητα να σταματήσουν . Η διατήρηση των θερμικών μονάδων στοχεύει να διευκολύνει τη διαχείριση και την ασφάλεια λειτουργίας του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση το πιλοτικό έργο θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός είκοσι μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού ΥΒΣ ΕΠΕ.

Δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση, για το υβριδικό έργο στην Αστυπάλαια, αποβλέπει στην αύξηση του επιπέδου διείσδυσης ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του τοπικού συστήματος, από 50% που προβλέπεται για στην Α’ φάση. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιείται επέκταση του δυναμικού παραγωγής ΑΠΕ και των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του υβριδικού σταθμού.

Σύμφωνα με το σχέδιο , στη β’ φάση προβλέπεται πλέον η συστηματική διακοπή της λειτουργίας των θερμικών μονάδων υπό την προϋπόθεση, φυσικά , της εξασφάλισης της απρόσκοπτης και ομαλής τροφοδότησης του ηλεκτρικού συστήματος.

Αξίζει να σημειώσουμε πως, η μετάβαση από την α΄ στη β΄ φάση τελεί υπό την αίρεση θετικής αποτίμησης της λειτουργίας του ειδικού πιλοτικού έργου (ΕΠΕ) και του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος κατά τη διάρκεια της α’ φάσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV