Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρούν νέα αντιδιαβρωτικά έργα στην Χαλκιδική, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου προστασίας από διάβρωση ακτών στη θέση Λίμνες – Γεράνι (έμπροσθεν αγροτεμαχίου 1072) ΔΕ Νέας Ποτίδαιας, Δήμου Νέας Προποντίδας, ΠΕ Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία AF PARTNERS A.E.

Περιγραφή του έργου

Η συνεχής υποχώρηση της ακτογραμμής λόγω διάβρωσης καθώς και η υποσκαφή των πρανών με κίνδυνο κατολισθήσεων, αποτελούν τα σημαντικά προβλήματα της εν λόγω ακτής. Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής και υποσκαφής των πρανών και κατ’ επέκταση η προστασία της ιδιοκτησίας έμπροσθεν της οποίας πραγματοποιούνται τα αναφερόμενα έργα.

Για το έργο έχει εκδοθεί Διαπιστωτική Πράξη της Επιτροπής στην οποία διαπιστώνεται η διάβρωση της ακτής και έχει συνταχθεί και εγκριθεί ακτομηχανική μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας λήφθηκαν υπόψη στον σχεδιασμό του έργου. Επίσης στον σχεδιασμό του έργου λήφθηκαν υπόψη και δυσμενή σενάρια λόγω πιθανής έντασης της κλιματικής αλλαγής

Το έργο αφορά στην τοποθέτηση αμμώδους υλικού τόσο για την αναπλήρωση της ακτής όσο και για την προστασία των πρανών που υπόκεινται σε υποσκαφή, καθώς και στην κατασκευή λιμενικών έργων (κυματοθραύστες, πρόβολοι).

Τα έργα χωροθετούνται στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Ποτίδαιας και συγκεκριμένα στην θέση Λίμνες-Γεράνι έμπροσθέν του αγροτεμαχίου 1072 του Δήμου Νέας Προποντίδας, μεταξύ Νέας Ποτίδαιας και Σάνη στην ΠΕ Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά τα έργα στη Χαλκιδική αφορούν στα ακόλουθα:

  • Την τοποθέτηση αμμώδους υλικού για την αναπλήρωση της ακτής και την προστασία των πρανών. Το μήκος της ακτής που αναπληρώνεται είναι 160 m.
  • Την κατασκευή τριών βυθισμένων κυματοθραυστών, μήκους 60m έκαστος σε βάθος περίπου 2 m με συντελεστή διάδοσης Kt=0.4. Οι κυματοθραύστες θα απέχουν 18m μεταξύ τους και 70m από την τελική ακτή που θα δημιουργηθεί.
  • Την κατασκευή δύο τερματικών βραχιόνων (προβόλων) στα όρια της ιδιοκτησίας, μήκους 40 m (ο βόρειος) και 65 m (o νότιος).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV