Connect with us

Λιμάνια-Μαρίνες

Προχωρά το σχέδιο για τον νέο εμπορικό λιμένα στην Πάτμο

Δημοσιεύθηκε

στις

Ένα βήμα μπρος έγινε στο σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ένα νέο εμπορικό λιμένα στην Πάτμο που είναι η αναθέτουσα αρχή του έργου.  Ο διαγωνισμός για την μελέτη που περιλαμβάνει την αναβάθμιση του λιμένα ολοκληρώθηκε και το έργο αναλαμβάνει η Ένωση Οικονομικών Φορέων «”ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” ΑΕ Δ.Τ.:”ECOS Α.Ε.” -“ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ” Δ.Τ.: “ΓΕΩΓΝΩΣΗ” Α.Ε. – ¨ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ¨ Ε.Ε. – Δ.Τ ‘ΚOΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε. ¨- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Πρώτο βήμα είναι εκπόνηση της μελέτης του έργου η οποία βγήκε σε διαγωνισμό με αξια προ ΦΠΑ 806.237 ευρώ (με ΦΠΑ φτάνει το 1 εκατ. ευρώ). Η χρηματοδότηση του διαγωνισμού έχει καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διάρκεια της μελέτης έχει εκτιμηθεί σε 16 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο διαγωνισμός θα διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2021 και στις 25 του ίδιου μήνα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Συνολικά στην υποβολή οικονομικών προσφορών συμμετείχαν τρία σχήματα.

Το αντικείμενο είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών του νέου εμπορικού προβλήτα στον όρμο του Μέρικα, του μώλου πετρέλευσης της ΔΕΗ στα νότια του όρμου Μέρικα και της επέκτασης της υφιστάμενης ζώνης Schengen για την αναβάθμιση του Λιμένα Πάτμου.

Γιατί ξεκινά η υλοποίηση τα νέα έργα στον λιμένα Πάτμου

Η κατασκευή του νέου εμπορικού προβλήτα στον όρμο του Μέρικα είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των φορτηγών πλοίων και την μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων που σήμερα λαμβάνουν χώρα στο λιμένα Σκάλας Πάτμου.

Η κατασκευή του μώλου πετρέλευσης της ΔΕΗ στα νότια του όρμου Μέρικα θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των πλοίων μεταφοράς καυσίμων με σκοπό τον καλύτερα ελεγχόμενο και ασφαλέστερο ανεφοδιασμό της εγκατάστασης της ΔΕΗ.

Επίσης περιλαμβάνεται η επέκταση της υφιστάμενης ζώνης Schengen με την κατασκευή προβλήτα επί πασσάλων για την ευχερή πλαγιοδέτηση των λέμβων μεταφοράς των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων και την αναδιάταξη των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Παλαιότερα, στις 30 Σε πτεμβρίου 2021 είχε κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για τον διαγωνισμό  επιλογής αναδόχου της μελέτης για την κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου. Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (λιμενική, γεωτεχνική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κ.α.) που αφορούν την κατασκευή µόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα Σκάλας Πάτμου, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων.

Τα έργα που θα μελετηθούν είναι:

1. Εμπορικός λιμένας

Κρηπιδώματα για την πρόσδεση φορτηγών πλοίων με την προϋπόθεση να εξασφαλισθεί ευχερής οδική διασύνδεση. Στα βόρεια του όρμου σε υπήνεμη θέση, μπορεί να κατασκευασθεί κρηπίδωμα για την πλαγιοπρυμνοδέτηση των φορτηγών πλοίων, με την προϋπόθεση να εξασφαλισθεί ευχερής οδική διασύνδεση (Ζώνη 7).

Ο προβλήτας του εμπορικού λιμένα στον όρμο του Μέρικα συνδέεται με τον υφιστάμενο δρόμο στην περιοχή, με μικρού μήκους και μικρής κλίσης, οδική σύνδεση. Ο υφιστάμενος δρόμος και η πρόσθετη οδική σύνδεση προτείνεται να έχουν διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας (τύπου ε2 των ΟΜΟΕ-Δ).

Επισημαίνεται ότι είναι ενδεχόμενο ο υφιστάμενος δρόμος προσέγγισης της περιοχής να απαιτεί ορισμένες μικρής κλίμακας βελτιώσεις για λόγους οδικής ασφάλειας, ενώ – όπου το υπόλοιπο οδικό δίκτυο έχει ανεπαρκείς διατομές και βρίσκεται σε δομημένο περιβάλλον – προτείνεται να εφαρμοσθούν συστήματα κυκλοφοριακής τεχνικής (π.χ. μονοδρομήσεις) για την ευχερή και ασφαλή κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων προς την θέση όπου προτείνεται ο εμπορικός, με επιδίωξη να αποφευχθούν οι δαπανηρές απαλλοτριώσεις.

2.Μώλος Πετρέλευσης της ΔΕΗ.

Για τον καλύτερα ελεγχόμενο και ασφαλέστερο ανεφοδιασμό της εγκατάστασης της ΔΕΗ, προτείνεται η ίδρυση θέσης πετρέλευσης στον όρμο Μέρικα, σε απόσταση 1000 μ. ΒΔ του κεντρικού προβλήτα του λιμένα Σκάλας (Ζώνη 8). Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με την Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (έγγραφο υπ. Αριθμ.196/09-01-2018), αποφασίσθηκε η κατασκευή μώλου μήκους 120m περίπου στα νότια του όρμου Μέρικα για την εξυπηρέτηση δεξαμενόπλοιου πετρέλευσης.

Από τη θέση πρόσδεσης του δεξαμενόπλοιου θα εκκινά αγωγός κατά μήκος υφιστάμενων οδών που θα καταλήγει στις δεξαμενές του εργοστασίου της ΔΕΗ.

3.Ζώνη Schengen με προβλήτα επί πασσάλων (επέκταση υφιστάμενης ζώνης)

Η εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων της Ζώνης 3.2 θα επιτευχθεί με την επέκταση της υφιστάμενης ζώνης Schengen σε θαλάσσιο χώρο για την ευχερή πλαγιοδέτηση των λέμβων μεταφοράς των επιβατών, αλλά και σε χερσαίο χώρο για την διάταξη των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων (Ζώνη 1).

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα