Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά ο διαγωνισμός για το νέο Μουσείο στο Μητροπολικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.

Εκτενέστερα, υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτηρίου Στρατωνισμού Α3, Ως Μουσείο Ευρημάτων Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης». Ανάδοχος του έργου είναι η ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2024. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 10,42 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 8,40 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανέρχεται στα 6,23 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση του κτιρίου Στρατωνισμού Α3 του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά, και η επανάχρησή του ως Μουσείου Ευρημάτων του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες

 1. τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης,
 2. τις επεμβάσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και
 3. τη νέα χρήση και τις προτάσεις που αναδεικνύουν το ιστορικό κτίριο σε σχέση με το Μητροπολιτικό Πάρκο Π. Μελά.

Θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου, δηλαδή θα γίνουν όλες οι οικοδομικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες καθώς και οι εργασίες που απαιτούνται για τη σύγχρονη λειτουργία του μουσείου.

Οι εργασίες αφορούν:

 • Την υποβάθμιση του δαπέδου του κτηρίου στην αρχική του στάθμη και την αποχωμάτωση του περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά και μέχρι τη στάθμη -60.00.
 • Καθαίρεση επιχρισμάτων, μεταγενέστερων ασύμβατων επεμβάσεων, εσωτερικών μεταγενέστερων τοιχοποιιών και υποστυλωμάτων ορόφου.
 • Ενίσχυση φέρουσας λιθοδομής με ινοπλισμένο επίχρισμα.
 • Ενίσχυση υπάρχοντος σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή νέα στέγης από ξύλινα ζευκτά με επικάλυψη γαλλικών κεραμιδιών.
 • Κατασκευή νέων εσωτερικών κλιμακοστασίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και ανελκυστήρων.
 • Δημιουργία όλων των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Τοποθέτηση νέων τοιχοπετασμάτων, τελειωμάτων (δάπεδα/ οροφές) και κουφωμάτων.
 • Κατασκευή όλων των απαραίτητων χώρων κοινής χρήσης.
 • Αποκατάσταση των όψεων (επιχρίσματα, χρωματισμοί, κουφώματα, τραβηχτά κ.λπ.)

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV