Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέο οδικό έργο στην Κοζάνη μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Ρύμνιο-Τριγωνικό λόγω κατολίσθησης Δ.Ε. Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».

Φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

Περιγραφή του έργου

Ο φάκελος της ΜΠΕ, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας περιβαλλοντικής έγκρισης όρων, αφορά τη μελέτη συνολικού τμήματος 1731.32μ προκειμένου να αποφευχθεί η προβληματική περιοχή.

Οι εκτάσεις επέμβασης αφορούν:

Α) ΟΔΟΣ_1

Μετατόπιση του άξονα της οδού Ρύμνιο-Τριγωνικό, για το τμήμα μεταξύ των Χ.Θ.0+575 έως και Χ.Θ. 1+080, μήκους 505 μέτρων, με κατασκευή οδοστρώματος, αβαθούς τριγωνικής τάφρου εκατέρωθεν καθώς και λωρίδας καθοδήγησης. Η οδός θα καταλαμβάνει συνολικό πλάτος 14,20μ.

Το οδόστρωμα θα αποτελείται από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.75μ εκάστη, όπου δύο θα βρίσκονται στην ανωφέρεια και μια στην κατωφέρεια της οδού.
Το πάχος οδοστρωσίας συνολικού πάχους 120εκ.μ, από την στέψη του χωματουργικού, θα αποτελείται από τις εξής πέντε επιμέρους στρώσεις: α) εξυγίανσης β) στράγγισης γ) υπόβασης δ) βάσης ε) ασφαλτικό.

Β) ΟΔΟΣ_2

Ομαλή προσαρμογή της κύριας οδού με ασφαλτόστρωση προς την τ.κ. Τριγωνικό, με μήκος 58.07μ. και πλάτος πέντε μέτρων. Η επέμβαση στην εν λόγω οδό προέκυψε λόγω μετατόπισης της κύριας οδού και αφορά την έξοδο από αυτήν. Το συνολικό πάχος οδοστρωσίας 50εκ.μ και θα αποτελείται από τις στρώσεις, υπόβασης, βάσης και ασφαλτικού.

Γ) ΑΓΡ_1

Αγροτική οδός μήκους 201.42 μέτρων με πλάτος τέσσερα μέτρα. Η υφιστάμενη αγροτική οδός αποκόπτεται από την μετατόπιση της κύριας οδού οπότε προέκυψε η ανάγκη κατασκευής παράπλευρου αγροτικού δρόμου που να συνδέει την κύρια οδό με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο. Το πάχος οδοστρωσίας 20εκ.μ. θα αποτελείται από τις στρώσεις, υπόβασης, βάσης. Η παράπλευρη αγροτική οδός θα κατασκευαστεί νότια της κύριας οδού με μήκος προσαρμογής μεταξύ των Χ.Θ. 0+784 έως τη Χ.Θ. 0+913.

Χωροθέτηση

Η έκταση επέμβασης χωροθετείται επί επαρχιακής οδού με α/α 40) Διασταύρωση Εθ. Ο. (3) – Τριγωνικό – Ρύμνιο – Καισαρεία – Διασταύρωση με Επ. Οδό Κοζάνης – Καρυδίτσας- βάσει απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV