Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέο έργο επεξεργασίας λυμάτων στις Κυκλάδες.  Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για το «Σύστημα Διαχείρισης αστικών λυμάτων Ανάφης».

Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Ανάφης.

Περιγραφή του έργου

Η παρούσα ΑΕΠΟ αφορά στο έργο «Σύστημα διαχείρισης αστικών λυμάτων Δήμου Ανάφης» και περιλαμβάνει το υφιστάμενο Δίκτυο Αποχέτευσης, τον υφιστάμενο Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό, τον Προσαγωγό που εκκινεί από το υφιστάμενο φρεάτιο του υφιστάμενου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού και παροχετεύει τα αστικά λύματα του Δήμου Ανάφης καθώς και την κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 24.426 τ.μ., ιδιοκτησίας του Δήμου Ανάφης, στη θέση «ΚΙΣΙΡΟΠΗ», του Δήμου Ανάφης.

Τα λύματα τα οποία δεν οδηγούνται από το υφιστάμενο δίκτυο απευθείας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, πρόκειται να συλλέγονται, μεταφέρονται και παροχετεύονται με βυτιοφόρο όχημα του Δήμου, μέσω υφιστάμενου φρεατίου, στο δίκτυο αποχέτευσης που θα είναι συνδεδεμένο με την Ε.Ε.Λ.

Αναλυτικά τα έργα που περιλαμβάνονται στο υπό μελέτη έργο είναι τα εξής:

 • Δύο υφιστάμενοι περιμετρικοί συλλεκτήρες διαμέτρου Φ160, με σκοπό την αποχέτευση του οικισμού, οι οποίοι συνδέονται με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ)
 • Ο υφιστάμενος Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) του Δήμου Ανάφης συνολικού μήκους 2,50 km
 • Ο Προσαγωγός Φ200 συνολικού μήκους 121 m, περίπου, που οδηγεί τα λύματα από το υφιστάμενο φρεάτιο του ΚΑΑ στο φρεάτιο αλλαγής κατεύθυνσης και μετέπειτα στο φρεάτιο εσχάρωσης
 • Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Η διαστασιολόγηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ανάφης πραγματοποιήθηκε με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα του Καλοκαιριού με πρόβλεψη 20ετίας (2041). Ο αναφερόμενος πληθυσμός ισούται με 1.510 ισοδύναμους κατοίκους.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα περιλαμβάνει:

 • Σηπτική Δεξαμενή και Αμμοχαλικοδιυλιστήριο
 • Τρείς κλίνες τεχνητού υγροβιότοπου επιφανειακής ροής (FWS)
 • Δεξαμενή Απολύμανσης με Φρεάτιο Αποχλωρίωσης
 • Αγωγός Διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων HDPE, DN 280
 • Φρεάτιο Εξόδου Δεξαμενής Αποχλωρίωσης
 • Δεκαεπτά (15) Φρεάτια Αποχέτευσης (ΦΡ)
 • Δύο (2) Φρεάτια Αλλαγής Κατεύθυνσης (ΦΛ)
 • Δύο (2) Φρεάτια Πιεζόθραυσης
 • Οδικό δίκτυο πρόσβασης εντός της Ε.Ε.Λ.

Εντός του γηπέδου της ΕΕΛ, τα λύματα αρχικά θα οδηγούνται διαμέσου αγωγού στην εγκατάσταση της σηπτικής δεξαμενής – αμμοχαλικοδιυλιστηρίου. Στα ανάντη αυτής της εγκατάστασης θα κατασκευαστεί φρεάτιο εσχαρισμάτων. Ακολούθως τα λύματα θα οδηγούνται δια μέσου αγωγού στην Κλίνη 1 του τεχνητού υγροβιοτόπου. Κατόπιν στην κλίνη 2 και κατόπιν στην κλίνη 3. Οι κλίνες 1→2 και 2→3 επικοινωνούν μεταξύ τους με αγωγούς. Μετέπειτα τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται στη δεξαμενή απολύμανσης και ακολούθως σε φρεάτιο αποχλωρίωσης

Το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων από την Χώρα σε πεδίο επαναχρησιμοποίησης, μήκους 1.140 μέτρων, εγκατεστημένο κατά μήκος αγροτικού δρόμου, καθώς και η υπόγεια σηπτική δεξαμενή εικοσιτετράωρης κατακράτησης, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, επικαλυπτόμενη με πλάκα σκυροδέματος και φρεάτια επιθεώρησης, συνοδευόμενη από μια απορροφητική τάφρο μήκους 60 μέτρων, πλάτους 1 μέτρου και ωφέλιμου βάθους 1 μέτρου, θα συνεχίσει να υφίσταται ως εφεδρεία σε έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV