Κατερίνα
Παναγέα

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Έργα αποχέτευσης και Επεξεργασίας-Διάθεσης Λυμάτων στις ΤΚ Ριζώματος- Πλατάνου του Δήμου Τρικκαίων» στην Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας (το έργο περιλαμβάνει και έργα οριοθέτησης-διευθέτησης τμήματος ρέματος «Ασμάνι»), όπως, αναλυτικότερα, περιγράφεται στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του θέματος.

Φορέας του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.

Περιγραφή του έργου

Πρόκειται για έργο κατασκευής και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), των Τ.Κ. Ριζώματος και Πλατάνου του Δήμου Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο περιλαμβάνει και έργα οριοθέτησης-διευθέτησης τμήματος του ρέματος «Ασμάνι».

Η Ε.Ε.Λ. πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Πρέζα», που βρίσκεται νοτιοδυτικά (ΝΔ) του οικισμού Πλατάνου και νοτιοανατολικά (ΝΑ) του οικισμού Ριζώματος, σε γήπεδο συνολικής έκτασης Ε (Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α7)= 4.625 m2 και πλησίον του ρέματος «Ασμάνι», για τμήμα του οποίου πραγματοποιούνται έργα οριοθέτησης-διευθέτησης.

Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται μέσω υφιστάμενης αγροτικής οδού, που θα ασφαλτοστρωθεί και απέχει 1.000 m, περίπου, από την επαρχιακή οδό Θεόπετρας-Πλατάνου.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) έχει σχεδιαστεί για να δέχεται λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 2.250 κατοίκων, στην A’ Φάση (20ετία) και 2.500 κατοίκων, στη Β’ Φάση (40ετία) και πιο συγκεκριμένα, για να οδηγούνται εκεί τα αστικά λύματα των οικισμών του Πλατάνου και του Ριζώματος, με αρχικό αποδέκτη, μετά την επεξεργασία τους, το παρακείμενο ρέμα «Ασμάνι», για τμήμα του οποίου γίνονται έργα οριοθέτησης-διευθέτησης και τελικό αποδέκτη τον Πηνειό ποταμό (μέσω ρέματος Μέτσοβο και Ληθαίου ποταμού).

Η μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ θα γίνεται, μέσω εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Πλατάνου και αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων, συνολικού μήκους 2.585 m, περίπου, εκτός οικισμού, με αγωγούς βαρύτητας διαμέτρου Φ250-315 και μέσω εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Ριζώματος και αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων, συνολικού μήκους 1.840 m, περίπου, εκτός οικισμού, με αγωγό βαρύτητας διαμέτρου Φ315-355.

Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων είναι αυτή της ενεργού ιλύος με σύστημα εναλλασσόμενης λειτουργίας SBR (Sequency Batch Reactor) και επιπλέον τριτοβάθμια επεξεργασία με φίλτρο τυμπάνου ή δίσκου και τελική απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων με χλώριο.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα περιλαμβάνει τις εξής μονάδες:

 • Αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυμάτων με χονδοεσχάρα
 • Η-Μ μετρητή παροχής στον αγωγό εισόδου
 • Προκατασκευασμένη μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων με πιεζοθραυστικό φρεάτιο εισόδου, αυτόματη εσχάρα τυμπάνου, αεριζόμενο αμμοσυλλέκτη και λιποσυλλέκτη και δυνατότητα εκτροπής των έργων
 • Ενιαία δεξαμενή αερισμού-ανοξικής- καθίζησης- εκροής υγρών και λάσπης με εναλλασσόμενους κύκλους λειτουργίας με το σύστημα SRB σε δύο παράλληλες γραμμές με διαφορετική φάση λειτουργίας η κάθε μία
 • Εξισσορόπηση της εκροής του SRB και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας
 • Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με φίλτρο περιστρεφόμενου τυμπάνου ή δίσκου και προσθήκη κροκιδωτικού
 • Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση σε μαιανδρική δεξαμενή και φρεάτιο αποχλωρίωσης
 • Δεξαμενή αποθήκευσης και προπάχυνσης της περίσσειας ιλύος
 • Δεξαμενή καθαρών με πιεστικό συγκρότημα
 • Φρεάτιο εξόδου και αγωγός τελικής διάθεσης στο ρέμα
 • Βοηθητικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής
  – Οικίσκος-μηχανοστάσιο στέγασης του βασικού Η/Μ εξοπλισμού με χώρο υγιεινής του προσωπικού
  – Μονάδα εξαερισμού και απόσμησης
  – Κεντρική μονάδα αυτοματισμών και ελέγχου της ΕΕΛ και τοπικών ΑΣ
  – Έργα υποδομής χώρου, όπως περίφραξη, θύρα εισόδου, εσωτερική οδσοποιία με κρασπεδόρειθρα-προσβάσεις, εξωτερική οδοποιία πρόσβασης, απορροή ομβρίων με τάφρους, φυτοτεχνική διαμόρφωση, εξωτερικός φωτισμός, δίκτυα ύδρευσης από κεντρικό δρόμο, άρδευσης χώρου, καλωδίων ενέργειας και αντιπλημμυρική προστασία, όπου απαιτείται Γενικός Πίνακας, διανομής ενέργειας, υποπίνακες, εφεδρική ισχύς με Η/Ζ.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV