Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Ηλεία. Συγκεκριμένα, δόθηκε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου της τμηματικής οριοθέτησης σε συνδυασμό με διευθέτηση με τεχνικά έργα (συρματοκιβώτια) του υδατορέματος “ΛΑΓΚΑΔΙ” μήκους 775μ., εντός της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας.

Φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή του έργου

Η υπό εξέταση μελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου της τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης του υδατορέματος «Λαγκάδι» εντός Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου Δ. Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας. Πρόκειται για υδραυλικό έργο, που περιλαμβάνει την οριοθέτηση σε συνδυασμό με την διευθέτηση με τεχνικά έργα (συρματοκιβώτια) του τμήματος του υδατορέματος Λαγκάδι, της περιοχής του οικιστικού ιστού της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου και συγκεκριμένα το τμήμα του υδατορέματος 125μ. πριν από τη θέση διασταύρωσης του με τον αρδευτικό αύλακα του εγγειοβελτιωτικού έργου στην περιοχή Αγ. Δημητρίου έως και μήκος 775 μ. ανάντη της θέσης αυτής (135μ. ανάντη από τη θέση διασταύρωσης του με δημοτική οδό). Επίσης, το προς οριοθέτηση τμήμα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3.5 Km δυτικά του φράγματος της τεχνητής λίμνης Πηνειού.

Σύμφωνα με την Υδρολογική μελέτη το ρέμα Λαγκάδι έχει συνολική λεκάνη 20,09 km2 και μήκος κοίτης 14,48 km.

Το προς μελέτη έργο είναι υδραυλικής μορφής και περιλαμβάνει την οριοθέτηση τμήματος του εν λόγω ρέματος σε συνδυασμό με την διευθέτησή με τεχνικά έργα (συρματοκιβώτια), με την εξασφάλιση επαρκούς διατομής για την ανάσχεση των πλημμυρικών κινδύνων προς τον οικισμό Αγ. Δημητρίου, την επαρχιακή οδό 30 και την υφιστάμενη γέφυρα διέλευσης της Ε.Ο.

Η πρόταση κατασκευής έργων διευθέτησης συνοδεύεται από τον προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας στο προς οριοθέτηση τμήμα του ποταμού, σύμφωνα με τα έργα διευθέτησης.

Κατά μήκος της κοίτης προτείνεται η κατασκευή έργων για την προστασία, ενίσχυση και σταθεροποίηση των πρανών της διατομής. Τα έργα αυτά θα αποτελούνται από υλικά ανθεκτικά έναντι διάβρωσης από το νερό και θα θεμελιώνονται σε βάθος τέτοιο ώστε να είναι πιο χαμηλά από το βαθύ σημείο του ποταμού, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος υποσκαφής τους.

Η παροχή της 50ετίας μπορεί να παροχετευθεί εντός των προτεινόμενων διατομών και μάλιστα με περιθώριο ασφαλείας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συχνός καθαρισμός της κοίτης από τα φερτά, προκειμένου να μεταφέρεται με ασφάλεια η πλημμυρική παροχή, και η μη χρήση του ρέματος για την απόρριψη απορριμμάτων – μπαζών, γεγονός που αντίκειται στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία και στους κανόνες υγιεινής.

Οι προτεινόμενες διατομές μπορούν να παροχετεύσουν με ασφάλεια την πλημμυρική παροχή των 50 ετών. Τονίζεται εδώ, πως χρειάζεται ανακατασκευή η γέφυρα της δημοτική οδού στα ανάντη, καθώς η διατομή της είναι πολύ μικρή και δεν επαρκεί υδραυλικώς. Το σχήμα της διατομής για το τμήμα κάτω από τη γέφυρα προτείνεται να γίνει τραπεζοειδές, ώστε να αφήνει μεγαλύτερο ελεύθερο ύψος (freeboard) κάτω από την τελική στάθμη καταστρώματος.

Τα έργα που προτείνεται να κατασκευαστούν για τη διευθέτηση κατά μήκος της κοίτης του υδατορέματος Λαγκάδι θα περιλαμβάνουν:

  • τον καθαρισμό της κοίτης από φερτές ύλες, απορρίμματα και αποθέσεις,
  • τη διάνοιξη της κοίτης στο βαθμό που επιτρέπει η σημερινή διαμόρφωση στο τμήμα από Χ.Θ. 0+675,00 έως Χ.Θ. 0+024,09 του υδατορέματος Λαγκάδι,
  • παράλληλα έργα κατά μήκος του ρέματος με σκοπό να κατευθυνθεί η ροή προς τον άξονα της κοίτης, να προστατευτούν τα παρόχθια πρανή και να παροχετευτεί με ασφάλεια η πλημμυρική παροχή της 50ετίας. Η επένδυση των πρανών προτείνεται να γίνει με συρματοκιβώτια. Η κλίση των πρανών ορίζεται ίση με 2:1, χρησιμοποιώντας συρματοκιβώτια διαστάσεων 1,00 x 1,00 m με βρόγχους 8 x 10 mm με γαλβανισμένο σύρμα.
  • ανακατασκευή της γέφυρας της δημοτική οδού στα ανάντη, καθώς η διατομή της είναι πολύ μικρή και δεν επαρκεί υδραυλικώς.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV