Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Εύβοια. Συγκρκριμένα δόθηκε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου «Οριοθέτηση και αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Μετοχίου» στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.

Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Περιγραφή του έργου

Το υπό μελέτη τμήμα του ρέματος Μετοχίου βρίσκεται εντός της Δ.Ε. Κύμης, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Π.Ε. Εύβοιας. Το υπό μελέτη τμήμα του ρέματος Μετοχίου έχει συνολικό μήκος 5.900 μ. και εκτείνεται από την εκβολή του, σε 5 χλμ. προς τα ανάντη, στο σημείο που ενώνονται οι δύο κλάδοι του ρέματος, και στη συνέχεια σε μήκος 550 μ. στο δυτικό κλάδο (Κλάδος 1) και 350 μ. στον ανατολικό κλάδο (Κλάδος 2).

Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Μετοχίου είναι:

 • Προστασία του δυτικού πρανούς από διάβρωση με κατασκευή τοιχίου διευθέτησης με συρματοκιβώτια, από τη Χ.Θ. 0+075 έως τη Χ.Θ. 0+265.
 • Προστασία του δυτικού πρανούς και του παρακείμενου δρόμου από διάβρωση με κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με συρματοκιβώτια, από τη Χ.Θ. 2+350 έως τη Χ.Θ. 2+450.
 • Διευθέτηση της υφιστάμενης ευρείας κοίτης με συρματοκιβώτια στη δυτική όχθη, από τη Χ.Θ. 2+575 έως τη Χ.Θ. 2+625.
 • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα κατάντη της γέφυρας της Χ.Θ. 2+575 με στρωμνή και εγκάρσιο χαλινό από συρματοκιβώτια.
 • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα ανάντη, κατάντη και μεταξύ των βάθρων της γέφυρας της Χ.Θ. 4+580 με στρωμνή και εγκάρσιους χαλινούς από συρματοκιβώτια.
 • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα κατάντη της γέφυρας της Χ.Θ. 5+220 με λιθορριπή.
 • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα κατάντη της γέφυρας της Χ.Θ. Α215 με στρωμνή και εγκάρσιο χαλινό από συρματοκιβώτια. Επίσης, αντικατάσταση του πυθμένα του τεχνικού με νέα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0.30 μ.
 • Σε θέσεις, όπου εκτιμάται πιθανότητα διαβρώσεων, λόγω μαιανδρισμών, προτείνονται Λιθορριπές θωράκισης – προστασίας πρανών, μήκους περίπου 20 μ. ανά θέση, στις Χ.Θ. 0+850, 1+520, 1+870, 2+935, 3+765, 3+850, 4+160, 4+255 και 5+100. Τα νέα τοιχία διευθέτησης και αντιστήριξης με συρματοκιβώτια θα κατασκευαστούν σε καλά συμπυκνωμένο φυσικό έδαφος ή επί βραχώδους υποστρώματος. Στην περίπτωση έδρασης των συρματοκιβωτίων σε φυσικό έδαφος, το βάθος θεμελίωσης θα είναι 1,0 μ., εκτός από τα συρματοκιβώτια διευθέτησης στην περιοχή της εκβολής (Χ.Θ. 0+075 έως Χ.Θ. 0+265) όπου το βάθος θεμελίωσης θα είναι 0,50 μ. Στην εξωτερική πλευρά των τοιχίων θα τοποθετηθεί γεωύφασμα διαχωρισμού. Οι εγκάρσιοι χαλινοί θα έχουν διατομή 1,00 x 1,00 μ.

Στη θέση του έργου δεν υφίστανται εγκεκριμένες οριογραμμές ρέματος, οι οποίες θα επικυρωθούν μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης. Όλα τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης θα πραγματοποιηθούν εντός των προτεινόμενων οριογραμμών του υπό διευθέτηση τμήματος του ρέματος.

Το υπόψη έργο προβλέπεται να εκτελεστεί εντός της Δ.Ε. Κύμης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας. Συγκεκριμένα διέρχεται εντός των οικισμών Μετοχίου και παραλίας Μετοχίου και σε απόσταση 1000μ. από τον οικισμό Κοτουρλά.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV