Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέο αντιπλημμυρικό έργο στη Ρόδο.

Αναλυτικά, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών έλαβε το έργο «Έργα Διευθέτησης επί του συμπλέγματος των ρεμάτων Ψαλιδόκαμπου, «Ποτός», «Ρίχτης», «Καλικούρια» και την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, στην περιοχή της παραλίας Τραουνού, στην Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου», η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του καθώς και πάντα κατά νόμο υπόχρεο.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και συντήρηση του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου ΠΝΑι με ενδιαφερόμενη για την επίσπευση του την εταιρεία με δ.τ. “AFANDOU GOLF ΜΟΝ. Α.Ε. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά την διευθέτηση ρεμάτων του Ψαλιδόκαμπου. Διευθέτηση υδατορέματος καλείται η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Τα προτεινόμενα έργα για την διευθέτηση της κοίτης του ρέματος έχουν σκοπό να προστατεύσουν τις ζωές κατοίκων και παραθεριστών της περιοχής, να σταματήσουν την διάβρωση των παρόχθιων ιδιοκτησιών, να προστατεύσουν από τις πλημμύρες τις κοντινές ιδιοκτησίες, να αυξήσουν την παροχετευτικότητα της διατομής της κοίτης, να αποτρέψουν την κατάληψη της κοίτης από αυθαίρετες καταπατήσεις και να αποτρέπουν την απόρριψη μπαζών και ογκωδών αντικειμένων σε αυτή.

Η τεχνική επιλογή για τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης είναι τέτοια ώστε δεν προβλέπεται η κατασκευή κτηριακών έργων ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για έργα διευθέτησης επί τμημάτων των ρεμάτων «Καλικούρια», «Ποτός» και «Ριχτής» (στο εξής ρέματα Ψαλιδόκαμπου). Τα υπό μελέτη ρέματα χωροθετούνται εξ’ ολοκλήρου μέσα στα όρια της Δ.Κ. Kαλυθιών, της Δ.Ε.Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Βρίσκονται σε εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, αλλά εντός του ΕΣΧΑΔΑ Βορείου Αφάντου.

Οι διευθετήσεις θα καταλαμβάνουν 590 μ. επί του ρέματος «Καλικούρια», 639,3 μ. επί του ρέματος «Ποτός» και 705 μ. επί του ρέματος «Ρίχτης» και έχουν ως στόχο την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Η περιοχή των οριοθετούμενων και προς διευθέτηση ρεμάτων βρίσκεται κοντά στην εκβολή τους στην θάλασσα στην περιοχή παραλίας Τραουνού (ή Τραγανού). Βρίσκονται και τα τρία κατάντη της Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου και ενώ οι γενικές διευθύνσεις ροής τους διαφέρουν, οι εκβολές τους βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Τα υπό εξέταση τμήματα ρεμάτων αφορούν τα τμήματα τα οποία περιλαμβάνονται στα όρια της περιοχής του ΕΣΧΑΔΑ μέχρι την εκβολή τους στην θάλασσα και ειδικότερα μέχρι την γραμμή αιγιαλού και επιπλέον τουλάχιστον 200 μέτρα εκτός των ορίων του ΕΣΧΑΔΑ προς τα ανάντη.

Η ευρύτερη περιοχή των ρεμάτων Ψαλιδόκαμπου έχει πρόσβαση και εξυπηρετείται από την Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου (EO95). Για την πρόσβαση στα επιμέρους σημεία των προτεινόμενων έργων θα χρησιμοποιηθεί το εκτεταμένο δευτερεύον οδικό δίκτυο της περιοχής χωρίς την απαίτηση διάνοιξής νέων οδών πλην των όποιων απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή διέλευση των μηχανημάτων του έργου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV