Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέα επένδυση για φωτοβολταϊκά στο Κιλκίς, μετά την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 134,719 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με τον Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης στη θέση Ποντοηράκλεια της εταιρείας Greentop Ειρηνικό ΑΕ), στις θέσεις «ΕΥΖΩΝΕΙΚΑ 1 και 2», «ΠΛΑΤΑΝΕΙΚΑ 1 και 4», «ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ 1 και 2», της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δ. Παιονίας, ΠΕ Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία SAISON SOLAIRE (2) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φ/β πάρκων ισχύος 134,719 MW, στις θέσεις «ΕΥΖΩΝΕΙΚΑ 1 και 2», «ΠΛΑΤΑΝΕΙΚΑ 1 και 4», «ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ 1 και 2», της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δ. Παιονίας, ΠΕ Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το γήπεδο εγκατάστασης του πάρκου αποτελείται από έξι (6) γεωτεμάχια στις ανωτέρω θέσεις της ΔΕ Πολυκάστρου του Δ. Παιονίας σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα που αναρτήθηκαν στο ΗΠΜ και συνοδεύουν την υποβληθείσα ΜΠΕ.

Η χωροθέτηση των φ/β πλαισίων, ονομαστικής ισχύος 670W το καθένα, αποτυπώνεται στα διαγράμματα χωροθέτησης που αναρτήθηκαν στο ΗΠΜ και συνοδεύει την υποβληθείσα ΜΠΕ.

Το πάρκο προτείνεται να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) μέσω του Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης στη θέση Ποντοηράκλεια της εταιρείας Greentop Ειρηνικό ΑΕ. Η σύνδεση των ΦΣΠΗΕ με τον ανωτέρω Υ/Σ θα πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειων γραμμών ΜΤ 33kV ανά σταθμό. Η συνολική όδευση καλωδίου ΜΤ ανέρχεται σε 35km.

Η πρόσβαση στο χώρο του έργου θα γίνει μέσω υφισταμένης αγροτικής οδού και δεν προβλέπονται έργα οδοποιίας για τις ανάγκες του έργου.

Το έργο θα κατασκευαστεί με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στην υποβληθείσα ΜΠΕ και την συμπληρωματική Τεχνική Έκθεση, με τα συνημμένα σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα.

Ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος θα γίνει με τον τρόπο που θα περιγράφεται στους όρους σύνδεσης του με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.).

Για την ασφάλεια του έργου θα γίνει περίφραξη των εγκαταστάσεων και θα τοποθετηθεί σύστημα τηλεπίβλεψης, σύστημα ασφαλείας (επιτήρησης, καταγραφής με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης) με κάμερες, σύστημα συναγερμού και καμερών του Σταθμού.

Για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, όπως αποψιλώσεις και εξομάλυνση του εδάφους, εργασίες εκσκαφής για τη θεμελίωση των στηρίξεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων, εργασίες διάνοιξη τάφρων για την τοποθέτηση των καλωδίων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραίτητων επιχωματώσεων στη συνέχεια.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV