Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέα επένδυση για αιολικό με αποθήκευση ενέργειας στην Ροδόπη.

Συγκεκριμένα, δόθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26,4MW, με ενσωματωμένη Διάταξη Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΑΗΕ) ισχύος 20MW και εγκατεστημένης χωρητικότητας 40MWh και δυνατότητα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που απορροφάται από το Δίκτυο (παράγραφος 11Β, του άρθρου 10, του Ν. 4685/2020, ΦΕΚ Α’92) στη θέση «ΜΥΤΑΡΑΣ», με τα συνοδά έργα αυτού (εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ «Φλάμπουρο»), της Δ.Ε. Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.»

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία SSE RENEWABLES HELLAS Μ.Α.Ε.

Περιγραφή του έργου

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενσωματωμένη Διάταξη Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΑΗΕ) αποτελείται από τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 6,6MW εκάστη της εταιρείας Siemens Gamesa τύπου SG6.6-170. Η μέγιστη ισχύς παραγωγής σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΑΕΥ είναι 26,4 MW.

Η Α/Γ Siemens Gamesa τύπου SG6.6-170 6,6MW είναι τριών (3) πτερυγίων, οριζοντίου άξονα και μήκους 83,5m. Η διάμετρος του ρότορα είναι 170m και η επιφάνεια σάρωσης του είναι 22.698τ.μ. Η άτρακτος βρίσκεται σε πύργο ύψους 115m και το συνολικό ύψος κάθε Α/Γ είναι 198,5m. Οι πύργοι είναι μεταλλικοί, σχήματος κόλουρου κώνου, με πλήρη εσωτερική ηλεκτρολογική και φωτιστική υποδομή.

Η αποθήκευση της ενέργειας θα γίνεται μέσω συσσωρευτών ιόντων λιθίου οι οποίοι κατάλληλα ομαδοποιημένοι τοποθετούνται σε οικίσκους. Η Διάταξη Αποθήκευσης συνολικής ισχύος 20 MW και συνολικής εγκαταστημένης χωρητικότητας 40 MWh, αποτελείται από 16 μονάδες αποθήκευσης σε μορφή εμπορευματοκιβωτίων. Η κάθε μονάδα ισχύος 1.250 MW και χωρητικότητας 2.500 MWh περιλαμβάνει τους συσσωρευτές, τον αντιστροφέα τάσης (inverter) και λοιπά ηλεκτρονικά καθώς και τα απαραίτητα βοηθητικά συστήματα (σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας, συστήματα ασφαλείας κ.α.). Οι έξοδοι των μονάδων αποθήκευσης συνδέονται ανά δύο σε συνολικά 8 μετασχηματιστές ΧΤ/ΜΤ ισχύος 3MVA έκαστος.

Η κατασκευή του κυρίως έργου με τα συνοδά του έργα στην Ροδόπη, περιλαμβάνει τις εργασίες:

 • Εκσκαφή και επανεπίχωση βάσεων Α/Γ – Διαμόρφωση πλατειών Α/Γ.
  Διαμόρφωση τεσσάρων (4) πλατειών για την εγκατάσταση των Α/Γ, μία για κάθε Α/Γ, συνολικής επιφάνειας κατάληψης εδάφους περίπου 29.519,17 τ.μ.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία 4 Α/Γ ονομαστικής ισχύος 6,6 MW έκαστη.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία Διάταξης Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΑΗΕ) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω. Η ΔΑΗΕ θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 4.044,44 τ.μ.
 • Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου Μ.Τ.
  Υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) 33 kV (εσωτερικό δίκτυο) που θα συνδέει ηλεκτρικά τις Α/Γ με τον Οικίσκο Ελέγχου (Ο.Ε.) και την ΔΑΗΕ κι έπειτα με τον υφιστάμενο Υποσταθμό (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ» (εξωτερικό δίκτυο). Για τη διασύνδεση του αιολικού σταθμού με τη ΔΑΗΕ θα απαιτηθούν περίπου 2,33 km υπόγειας γραμμής μέσης τάσης (εσωτερικό δίκτυο) και 9,5 km υπόγειας γραμμής μέσης τάσης (εξωτερικό δίκτυο), η οποία θα εκκινεί από τη θέση εγκατάστασης του οικίσκου ελέγχου και θα καταλήγει σε ενδεικτική θέση σύνδεσης του ΑΣΠΗΕ με το σύστημα, η οποία βρίσκεται πλησίον του υφιστάμενου Υ/Σ «Φλάμπουρο». Τα καλώδια θα τοποθετηθούν εντός τάφρων διαστάσεων 1,00 x 1,00 m (Π x Β) τόσο για το εσωτερικό δίκτυο Μ.Τ. όσο και για το εξωτερικό δίκτυο και για την διάνοιξή τους θα απαιτηθούν 11.778,22m3 εκσκαφής και 5.889,11m3 επίχωσης.
 • Κατασκευή οικίσκου ελέγχου.
  Στον οικίσκο ελέγχου θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για τις ανάγκες διασύνδεσης με τον Υποσταθμό 150/33 kV «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ». Ο Οικίσκος Ελέγχου θα εγκατασταθεί στο γήπεδο της Διάταξης Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας επιφάνειας 4.044,44 τ.μ.
 • Διάνοιξη και βελτίωση οδικού δικτύου πρόσβασης και προσπέλασης.

Για την πρόσβαση στο πολύγωνο εγκατάστασης καθώς και για την προσπέλαση του έργου, προβλέπεται η διάνοιξη διάνοιξη νέας οδοποιίας μήκους 2.433,00μ και βελτίωση υφιστάμενων οδών μήκους 2.779,0μ.

Σημειακά, θα απαιτηθούν διαμορφώσεις σωληνωτών οχετών. Η συνολική επιφάνεια κατάληψης των οδών ανέρχεται σε 43.068,33 τ.μ.

Δεν θα διαμορφωθεί ξεχωριστός χώρος εργοταξιακών εγκαταστάσεων αλλά η τοποθέτηση των μηχανημάτων και των λοιπόν εργοταξιακών εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο όπου προβλέπεται η εγκατάσταση του Οικίσκου Ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής του ΑΣΠΗΕ προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση αυτού του χώρου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV