Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέα επένδυση για αιολικά στις Σέρρες.

Αναλυτικά, δόθηκε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36MW» το οποίο είναι θα κατασκευαστεί στη θέση «Μυτερό», Δ. Σερρών και Δ. Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία AIRENERGY ΜΥΤΕΡΟ ΜΙΚΕ.

Περιγραφή του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια στην ξηρά (ΑΣΠΗΕ).

Ο Α.Σ.Π.Η.Ε. θα εγκατασταθεί εντός πολυγώνου, έκτασης 1.545.922,50m2 στη θέση “ΜΥΤΕΡΟ”, στα διοικητικά όρια των Δ. Σερρών και Δ. Σιντικής της Π.Ε. Σερρών.

Αποτελείται από έξι (6) Α/Γ, διαμέτρου D=150m, ισχύος 6 MW έκαστη, ήτοι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36 ΜW.

Οι ανεμογεννήτριες (Α/Γ) θα ανεγερθούν σε έξι (6) πλατείες ανέγερσης ανεμογεννητριών (Α/Γ), συνολικής επιφάνειας κατάληψης, 19.786,07m2.

Οι πυλώνες των Α/Γ είναι ύψους 125m, στην κορυφή των οποίων εδράζεται η άτρακτος. Οι πυλώνες των Α/Γ εδράζονται στις αντίστοιχες θεμελιώσεις και στο εσωτερικό τους περιλαμβάνονται οι απαραίτητες καλωδιώσεις, τα ηλεκτρονικά ισχύoς κ.λπ.

Οι μετασχηματιστές χαμηλής τάσης/ μέσης τάσης, τοποθετούνται εσωτερικά στην νασέλα της κάθε Α/Γ και ανυψώνουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χαμηλής τάσης σε μέση τάση.

Συνοδά έργα

Έργα οδοποιίας πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας, συνολικού μήκους 18.241,82m, εκ των οποίων μήκος 11.557,79m αφορούν βελτιώσεις υφιστάμενων οδών και μήκος 6.684,03 αφορούν νέες διανοίξεις.

Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης, συνολικού μήκους περί τα 3.580m, διασύνδεσης των Α/Γ μεταξύ τους και μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις Α/Γ στον νέο οικίσκο ελέγχου που θα εγκατασταθεί εντός της πλατείας της Α/Γ 5.

Η θέση του Υ/Σ βρίσκεται υπό αδειοδότηση στο έργο ΑΣΠΗΕ με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20MW» της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Α.Ε.», το οποίο θα κατασκευαστεί και βρίσκεται υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση, στη θέση «Σιδηρόπετρα», Δ. Σερρών και Δ. Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV