Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέα επένδυση για αιολικά στην Ξάνθη.

Συγκεκριμένα, δόθηκε ‘εγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 54 MW στη θέση “Χαραδρίτσα” Δ.Ε. Σατρών, Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων των Φορέων και Υπηρεσιών.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Περιγραφή του έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54 MW στη θέση “Χαραδρίτσα”, με τα συνοδά έργα αυτού, στη Δ.Ε. Σατρών, Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Το αιολικό πάρκο θα αποτελείται από εννέα (9) Α/Γ τύπου VESTAS V150, ονομαστικής ισχύος 6 MW έκαστη, με ύψος πυλώνα 125 μέτρα, διάμετρο πτερωτής 150 μέτρα και συνολικό ύψος: 75 + 125 =200 m.

Στις θέσεις θεμελίωσης των Α/Γ θα διαμορφωθεί επίπεδη πλατεία ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων κατά το δυνατόν 75 m x 50 m και ωφέλιμου εμβαδού 3.750 m2, ώστε να καθίσταται δυνατή η εναπόθεση των τμημάτων και της ανέγερσης του εξοπλισμού.

Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΑΣΠΗΕ αφορούν στην υπόγεια σύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους, μέσω της κατασκευής υπόγειας όδευσης γραμμής Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) (33kV). Η διασύνδεση των Α/Γ θα καταλήγει σε έναν οικίσκο ελέγχου, εντός του γηπέδου του αιολικού σταθμού, εκτιμώμενου εμβαδού 22 m2. Από τον οικίσκο ελέγχου θα ξεκινάει υπόγειας όδευσης γραμμή Μ.Τ. (33kV) και θα καταλήγει σε νέο υποσταθμό (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 33/150 kV, ο οποίος θα κατασκευαστεί για την διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), σε κατάλληλο γήπεδο πλησίον στη ζώνη όδευσης της γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 KV διπλού κυκλώματος «ΣΕΡΡΕΣ – ΙΑΣΜΟΣ».

Στα συνοδά έργα πρόσβασης περιλαμβάνονται η διαμόρφωση τμημάτων της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης στον ΑΣΠΗΕ και η διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης για την προσέγγιση στις θέσεις εγκατάστασης κάθε Α/Γ.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV