Βάσω
Βελίκοβα

Πράσινο φως έλαβε ακόμα μια επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ροδόπη.

Αναλυτικά πρόκειται για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 28,8MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΞΥΛΙΑ – ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ», και συνοδά έργα βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας και διάνοιξης νέας και κατασκευής δικτύου μέσης τάσης για την διασύνδεση σε νέο υποσταθμό ανύψωσης τάσης 33-150kV στη θέση «Νεκροταφεία», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρείας «ENERCOPLAN INVESTMENTS Α.Ε.».

Το έργο έλαβε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οδεύει προς κατασκευή.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ENERCOPLAN INVESTMENTS Α.Ε.

Περιγραφή του έργου

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  θα αποτελείται από τέσσερις  ανεμογεννήτριες (α/γ) τύπου VESTAS V-162, ονομαστικής ισχύος 97,2MW εκάστη, με πτερωτή τριών  πτερυγίων, διαμέτρου 162m, με ύψος πλήμνης 119m. Η μέγιστη ισχύς παραγωγής είναι 28,8MW.

Για την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού σταθμού θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής.

Η πρόσβαση στο πολύγωνο προτείνεται να γίνει μέσω της επαρχιακής οδού Κομοτηνής – Παραλία Μαρώνειας και υφιστάμενου δασικού δρόμου ο οποίος συνδέεται με την επαρχιακή οδό, νοτιοανατολικά της θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ. Όσον αφορά την πρόσβαση στις α/γ 2, 3 και 4 θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι δασικοί δρόμοι και δεν απαιτείται η διάνοιξη νεων οδών. Για την πρόσβαση στην α/γ 1 θα κατασκευαστεί νέα διάνοιξη μήκους 112μ. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών είναι τα εξής:

  1. Μέγιστή κατά μήκος κλίση: 12%
  2. Πλάτος καταστρώματος: 5,0μ.
  3. Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 35,0μ.
  4. Ελάχιστη ακτίνα συναρμογής 300,0μ.
  5. Μέγιστη εγκάρσια κλίση 2,0%.
  6. Προβλέπονται κατά τόπους διαπλατύνσεις για τη διευκόλυνση μετακίνησης των οχημάτων.

Στις θέσεις ανέγερσης των ανεμογεννητριών θα διαμορφωθούν πλατείες εργασίας για την εναπόθεση των προς ανέγερση τμημάτων όσο και την εγκατάσταση των ανυψωτικών μηχανημάτων. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν τέσσερις πλατείες.

Επίσης,  περιλαμβάνονται εργασίες για την εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου για την στέγαση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύνδεσης του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την εγκατάσταση συστήματος τηλεπίβλεψης, ελέγχου και ασφάλειας, βοηθητικούς χώρους αποθήκευσης κλπ.

Τέλος, οι εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης περιλαμβάνουν την εσωτερική διασύνδεση των α/γ μεταξύ τους, μέσω υπόγειας όδευσης γραμμής μέσης τάσης (ΜΤ), με τον οικίσκο ελέγχου.

Το έργο αναμένεται να συνδεθεί με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του νέου Υ/Σ ανύψωσης τάσης στη θέση «Νεκροταφεία» πλησίον οικισμού Διώνης (τμήμα αγροτεμαχίων 1511 και 1498, Διανομής Διώνης), ο οποίος αδειοδοτείται με τον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΣΤΗΘΩΜΑ.

Το εξωτερικό δίκτυο ΜΤ του ΑΣΠΗΕ για την διασύνδεση με τον υφιστάμενο Υ/Σ, θα κατασκευασθεί υπόγειο και θα οδεύει κατά μήκος υφιστάμενων οδών, εκτιμώμενου μήκους περίπου 18χλμ.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV