Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ισχύος 144 MW, στη θέση « ΦΕΡΕΣ 1-2-3», της Δ.Ε. Φερών, του Δ. Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Περιγραφή του έργου

Η περιοχή εγκατάστασης του έργου βρίσκεται στις θέσεις «ΦΕΡΕΣ 1-2-3», στην Τ.Κ. Καβησού, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ονομαστική ισχύς του ΣΑΗΕ θα είναι 144MW (AC) και η συνολική χωρητικότητα θα ισούται με 342.491,76kWh

Συνολικά το έργο περιλαμβάνει:

 • Την κατασκευή – τοποθέτηση περίφραξης,
 • Την κατασκευή των βάσεων τοποθέτησης του εξοπλισμού,
 • Την κατασκευή των καναλιών όδευσης των καλωδίων Χαμηλής (Χ.Τ.) και Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) για την τοπική διασύνδεση του εξοπλισμού,
 • Την εγκατάσταση των containers, τόσο των συσσωρευτών (40ft ISO containers),
 • Την εγκατάσταση των υποσταθμών Παραγωγής Μέσης Τάσης (Twin MV Skids Compact),ΜΠΕ Κατηγορία Α2 ΦΕΡΕΣ 1-2-3 (144MW),
 • Την εγκατάσταση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.),
 • Την εγκατάσταση των Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζεύγους, &
 • Τη διασύνδεση όλων του εξοπλισμού, ώστε να καταστούν λειτουργικές οι Μονάδες Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 144MW.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Μονάδων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης, ο οποίος θα κατασκευαστεί περίπου βορειοανατολικά από τη θέση ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθεί μέσω Υπόγειας Γραμμής Μεταφοράς Μέσης Τάσης μήκους 10,50km (περίπου) παράλληλα με την υφιστάμενη οδοποιία.

Ο εν λόγω Υποσταθμός ΜΤ 150/20kV θα κατασκευαστεί σε αγροτεμάχιο στην θέση «ΠΕΠΛΟΣ», αγροκτήματος Τριφυλλίου, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου και έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε γεωτεμάχια στην Τ.Κ. Καβησού, Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής έκτασης 34.363,44 τ.μ.

Ο σταθμός αποθήκευσης συνοπτικά αποτελείται από:

Κυρίως έργο

Η εγκατάσταση ΣΑΗΕ βασίζεται αποτελέιται από τρία (3) υποσύνολα ισχύος (Power Conversion Groups 1-3) 18.539,44kWh έκαστο και τρία (3) υποσύνολα ισχύος (Power Conversion Groups 4-6) 19.515,2kWh έκαστο, ανά θέση (θέσεις ΦΕΡΕΣ 1-2-3).

Στο έργο υπάρχει επίσης ένας υποσταθμός Μέσης Τάσης -ανά θέση- εντός προκατασκευασμένου οικίσκου κατάλληλων διαστάσεων για τη συγκέντρωση των υποσυνόλων ισχύος και την έξοδο προς το δίκτυο. Η ηλεκτρική διασύνδεση των Μονάδων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης, ο οποίος θα κατασκευαστεί περίπου βορειοανατολικά από τη θέση ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθεί μέσω Υπόγειας Γραμμής Μεταφοράς Μέσης Τάσης μήκους 10,50km (περίπου) παράλληλα με την υφιστάμενη οδοποιία.

Το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης βασίζεται σε συσσωρευτές τεχνολογίας Li-Ion, του οίκου Samsung SDI. Οι συστοιχίες των μπαταριών θα εγκατασταθούν σε ράφια (racks) εντός προκατασκευασμένων οικίσκων. Εντός των οικίσκων θα υπάρχει επίσης το σύστημα διαχείρισης συσσωρευτών (BMS – Battery Management System), μονάδες κλιματισμού (HVAC), σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. Θα εγκατασταθούν συνολικά εβδομήντα δύο (72 = 3x 24) οικίσκοι συσσωρευτών.

Συνοδά έργα

Για την κατασκευή/ εγκατάσταση του Σταθμού θα απαιτηθούν εργασίες για την τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισμού καθώς είναι εργασίες συναρμολόγησης και ηλεκτρικών συνδέσεων και έργα Πολιτικού Μηχανικού όπως:

 • Κατασκευή περίφραξης του γηπέδου με θύρα εισόδου
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Εκσκαφή ορυγμάτων για καλώδια και γειώσεις τόσο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης για την εσωτερική διασύνδεση του σταθμού, όσο και κατά μήκος υφιστάμενων επαρχιακών/δημοτικών/αγροτικών οδών για την διασύνδεσή του με υπόγειο δίκτυο παρακείμενων ΑΠΕ
 • Επανεπίχωση ορυγμάτων με υλικά προϊόντων εκσκαφής
 • Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας πρόσβασης οικίσκων με χρήση κατάλληλων υλικών εκσκαφής
 • Κατασκευή συστήματος έδρασης σκυροδετημένων βάσεων οικίσκων PCSs και συσσωρευτών
 • Κατασκευή συστήματος έδρασης σκυροδετημένων βάσεων στήριξης Σταθμού ΜΤ, οικίσκου ελέγχου και οικίσκων αποθήκευσης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο χώρος θα διαμορφωθεί εκ νέου ώστε να είναι εύκολη η λειτουργία και συντήρηση του σταθμού, ενώ θα δημιουργηθούν επιπλέον οι υποδομές που απαιτούνται για την φύλαξη της επένδυσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV