Θοδωρής
Κολοκυθάς

Προχωρούν με σταθερό ρυθμό οι διαδικασίες του project FSRU Αλεξανδρούπολη, που υλοποιεί η Gastrade και αναμένεται να είναι έτοιμο στα τέλη του 2023.

Το FSRU θα βρίσκεται αγκυροβολημένο σε απόσταση 17,6 χιλιομέτρων, μέσα στη θάλασσα, νοτιοδυτικά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ. από την κοντινότερη ακτή στη Μάκρη του Έβρου.

Ταυτότητα του project

Η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU), χωρητικότητας 153.500 κ.μ. LNG, θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας με αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Β. Μακεδονία, μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2023, με τη συμβολαιοποιημένη δυναμικότητα αεριοποίησης να φθάνει ήδη μέχρι και το 50% της τεχνικής δυναμικότητάς των 5,5 δισ. κ.μ. ανά έτος.

Σημειώνεται πως το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 166,7 εκατ. ευρώ.

Τροποποιήσεις

Οι τροποποιήσεις που έλαβαν έγκριση για το FSRU στην Αλεξανδρούπολη αφορούν κυρίως στη μεταφορά του φυσικού αερίου και στις υποδομές του FSRU και είναι οι εξής:

Μεταφορά Φυσικού Αερίου

Μετά την μέτρηση, το παραγόμενο, από τη διαδικασία αεριοποίησης ΥΦΑ, φυσικό αέριο μεταφέρεται προς τον πύργο της πλωτής μονάδας και μέσω αυτού προς τους εύκαμπτους αγωγούς, οι οποίοι συνδέονται με την υποθαλάσσια μονάδα πολλαπλής εξαγωγής τέρματος αγωγού (PLEM).

Στην μονάδα αυτή συνδέεται επίσης και ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 24km μέσω του οποίου το φυσικό αέριο διοχετεύεται προς την ακτή και τον χερσαίο αγωγό μεταφοράς αερίου.

Ο χερσαίος αγωγός του FSRU στην Αλεξανδρούπολη είναι μήκους περίπου 4 km και απολήγει στον νέο σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης πίεσης που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργείται από τον ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Αμφιτρίτης, από όπου τελικά το φυσικό αέριο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα εγχέεται στο ΕΣΦΑ και θα οδηγείται στην κατανάλωση.»

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Η πλωτή μονάδα θα περιλαμβάνει τέσσερεις δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ, χωρητικότητας συνολικά 153.500 m3. Οι δεξαμενές θα βρίσκονται τοποθετημένες κατά μήκος της πλωτής μονάδας, μπροστά από την γέφυρα και πίσω από τον εξοπλισμό αεριοποίησης. Οι δεξαμενές θα είναι τύπου Μεμβράνης.

Στην πλωτή μονάδα θα υπάρχουν επίσης:

 • κατάστρωμα καθέλκυσης συρματόσχοινου ελικοπτέρου πρίμα της μονάδας αεριοποίησης
 • γέφυρα ελέγχου πίσω από της δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ
 • χώροι ενδιαίτησης και καταλυμάτων του πληρώματος
 • γεννήτρια αδρανούς αερίου για τον καθαρισμό των δεξαμενών ΥΦΑ της μονάδας δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου συνολικού όγκου 1.387 m3 υπό του καταστρώματος, στο πίσω μέρος του μηχανοστασίου
 • αποθήκες πρόσθετων υλικών
 • δεξαμενές συγκέντρωσης αστικών αποβλήτων
 • συστήματα ασφαλείας και ανίχνευσης κινδύνων
 • διατάξεις ανίχνευσης αερίων
 • σύστημα πυροπροστασίας και συγκράτησης διαρροής ΥΦΑ

Υποθαλάσσιος και Χερσαίος αγωγός

Ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου θα είναι χαλύβδινος 30” (762 mm) και θα οδεύει αρχικά υποθαλάσσια, από την μονάδα πολλαπλής εξαγωγής μέχρι το σημείο προσαιγιάλωσής του, για ένα μήκος περίπου 24 km.

Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού θα τοποθετηθεί πάνω στο βυθό της θάλασσας κατά μήκος της χάραξης από το σημείο εκκίνησής του (σύνδεση με PLEM, βάθος περί τα 40 m) έως και το σημείο όπου το βάθος της θάλασσας είναι 30 m. Σε βάθη μικρότερα των 30 m, ο υποθαλάσσιος αγωγός, για λόγους ασφαλείας, θα τοποθετηθεί σε όρυγμα και θα καλυφθεί δια επιχώσεως με τα υλικά εκσκαφής μέχρι την έξοδό του στην ακτή (καθώς και πέρα από αυτή). Στη συνέχεια ο αγωγός θα οδεύει χερσαία και υπόγεια για ένα μήκος περίπου 4 km μέχρι να προσεγγίσει τον αγωγό του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) “Κήπων-Αλεξανδρούπολης” ανατολικά της Αμφιτρίτης. Στο ύψος της Αμφιτρίτης ο αγωγός θα συνδεθεί με τον αγωγό ΕΣΦΑ στο νέο Μετρητικό / Ρυθμιστικό Σταθμό (Μ/Ρ) που θα κατασκευάσει ο ΔΕΣΦΑ κοντά στον υφιστάμενη έξοδο (Μ/Ρ) U3630 του ΔΕΣΦΑ (Αλεξανδρούπολη).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV